522 αποτελέσματα

Εγγραφές

Εγγραφές

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται εγγραφές για την Α΄ Γυμνασίου από άλλα σχολεία, καθώς και μετεγγραφές για τις ενδιάμεσες τάξεις.

 

Πολιτιστικές ομάδες

Πολιτιστικές ομάδες

Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων στο Σχολείο μας οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα να βιώνουν το Σχολείο… αλλιώς!!! Μέσω των Πολιτιστικών Ομάδων, τα παιδιά ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους, εμπνέονται, συνεργάζονται, επικοινωνούν δημιουργικά και διασκεδάζουν!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η φοίτηση στο Λύκειο του Σχολείου μας στοχεύει στη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια των μαθητών/-τριών, παράλληλα με την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Στο σχολείο μας δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της γλωσσομάθειας. Καθώς αποτελούμε μέρος  ενός παγκόσμιου δικτύου Μαριανών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε πολίτες του κόσμου. Στο Λύκειο μας, οι μαθητές/-τριές μας, ενθαρρύνονται να γράφουν, να διαβάζουν, να μιλούν, να ακούν και τελικά να κατανοούν τη γλώσσα.

  Εγγραφές

  Εγγραφές

  Καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται εγγραφές για την Α΄ Λυκείου από άλλα σχολεία, καθώς και μετεγγραφές για τις ενδιάμεσες τάξεις.
   

  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Η ομάδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου μας ακολουθεί τις πιο σύγχρονες κατευθύνσεις στα θέματα της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας των μαθητών/-τριών μας.