Στην πορεία του νέου ανθρώπου για μάθηση, εξέλιξη και πρόοδο, η βαθμίδα εκπαίδευσης του Λυκείου αποτελεί το κρίσιμο σκαλοπάτι για την μετάβαση από το επίπεδο της σχολικής ηλικίας στο στάδιο της ακαδημαϊκής ωριμότητας.

 

Στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών όλοι οι εκπαιδευτικοί στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών και μαθητριών μας παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με μαθήματα, δραστηριότητες και ευκαιρίες, που στόχο έχουν να υποστηρίξουν κάθε παιδί προσωπικά στην προσπάθειά του για εμπέδωση της γνώσης, εμβάθυνση στα επιστημονικά αντικείμενα, ενίσχυση των μεθόδων μελέτης και εργασίας και πρόοδο στην γλωσσομάθεια, παράλληλα με την καλλιέργεια αρχών και αξιών, την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων, την απόκτηση πολύτιμων βιωμάτων και εμπειριών, την καθοδήγηση στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Απώτερος σκοπός είναι η κατάλληλη προετοιμασία των νέων παιδιών για συνειδητή και ορθή επιλογή στόχων και δρόμων, για αποτελεσματική πορεία στον στίβο των ακαδημαϊκών σπουδών, για επιτυχημένη σταδιοδρομία στο πεδίο δράσης της επαγγελματικής ζωής, για ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία με προσωπική πρόοδο και προσφορά

Στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών όλοι οι εκπαιδευτικοί στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών και μαθητριών μας παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με μαθήματα, δραστηριότητες και ευκαιρίες, που στόχο έχουν να υποστηρίξουν κάθε παιδί προσωπικά στην προσπάθειά του για εμπέδωση της γνώσης, εμβάθυνση στα επιστημονικά αντικείμενα, ενίσχυση των μεθόδων μελέτης και εργασίας και πρόοδο στην γλωσσομάθεια, παράλληλα με την καλλιέργεια αρχών και αξιών, την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων, την απόκτηση πολύτιμων βιωμάτων και εμπειριών, την καθοδήγηση στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Απώτερος σκοπός είναι η κατάλληλη προετοιμασία των νέων παιδιών για συνειδητή και ορθή επιλογή στόχων και δρόμων, για αποτελεσματική πορεία στον στίβο των ακαδημαϊκών σπουδών, για επιτυχημένη σταδιοδρομία στο πεδίο δράσης της επαγγελματικής ζωής, για ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία με προσωπική πρόοδο και προσφορά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Εγκαταστάσεις μας

Εγγραφές

Γλωσσομάθεια

Ομάδα Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα - Κανονισμός Λειτουργίας

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα - Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε Περισσότερα
Η Οργανωτική μας Δομή - Προσωπικό

Η Οργανωτική μας Δομή - Προσωπικό

Διαβάστε Περισσότερα
Ποιμαντική και Κοινωνική Δράση

Ποιμαντική και Κοινωνική Δράση

διαβαστε περισσοτερα
Ενισχυτικά Μαθήματα Τ.Ο.Π.Σ.

Ενισχυτικά Μαθήματα Τ.Ο.Π.Σ.

Διαβάστε Περισσότερα
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Διαβάστε Περισσότερα
Οι Εκδόσεις μας

Οι Εκδόσεις μας

Διαβάστε Περισσότερα
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Διαβάστε Περισσότερα