Διεύθυνση Λυκείου

Βούλγαρης Γεώργιος

Βούλγαρης Γεώργιος

Παπασπύρου Σπυρίδων

Παπασπύρου Σπυρίδων

Επόπτες Λυκείου

 

 

Ο θεσμός του Επόπτη εκπορεύεται από την μαριανή παιδαγωγική αρχή της παρουσίας. Είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τους τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία του σχολείου μας:

τους εκπαιδευτικούς – τα παιδιά – τους γονείς/κηδεμόνες.

Ο ρόλος του είναι να …

  • βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και συζητώντας μαζί τους για καθετί που τους απασχολεί,
  • ενθαρρύνει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας, τη Σχολική Ψυχολόγο και τους εκπαιδευτικούς,
  • βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες,
  • συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς με διάθεση υποστηρικτική και πνεύμα κατανόησης για να συμβουλεύσουν τα παιδιά πως να διαχειρίζονται τις δυσκολίες με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να μη σταθούν εμπόδια στην επίτευξη των ονείρων τους.

Ο ρόλος του είναι να …

  • βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και συζητώντας μαζί τους για καθετί που τους απασχολεί,
  • ενθαρρύνει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας, τη Σχολική Ψυχολόγο και τους εκπαιδευτικούς,
  • βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες,
  • συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς με διάθεση υποστηρικτική και πνεύμα κατανόησης για να συμβουλεύσουν τα παιδιά πως να διαχειρίζονται τις δυσκολίες με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να μη σταθούν εμπόδια στην επίτευξη των ονείρων τους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ρεντζή Εβίτα

Ρεντζή Εβίτα

Κοσσίδας Ιωάννης

Κοσσίδας Ιωάννης

Παπακωνσταντίνου Ιωάννης

Παπακωνσταντίνου Ιωάννης

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Θεολόγοι

Θεολόγοι

Φιλόλογοι

Φιλόλογοι

Μαθηματικοί

Μαθηματικοί

Φυσικών Επιστημών

Φυσικών Επιστημών

Ξένων Γλωσσών

Ξένων Γλωσσών

Φυσικής Αγωγής

Φυσικής Αγωγής

Οικονομίας

Οικονομίας

Πληροφορικής

Πληροφορικής