Διεύθυνση Γυμνασίου

Βασίλειος Χελάς

Βασίλειος Χελάς

Μαρία-Χριστίνα Ρούσσου

Μαρία-Χριστίνα Ρούσσου

Το Σχολείο μας φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδαγωγικά θέματα, σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας και στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης και κάθε ειδικότητας…

  • συνεργάζονται σε εβδομαδιαία βάση με τη Διεύθυνση για τον προγραμματισμό της διδακτικής πορείας, την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και καλών πρακτικών, αλλά και την επίλυση προβλημάτων
  • ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν και επιβραβεύουν κάθε προσπάθεια
  • καλλιεργούν την ευγενή άμιλλα και δημιουργούν ευκαιρίες επιτυχίας για κάθε μαθητή/-τρια
  • επιδιώκουν και επενδύουν στη συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών τους
  • διδάσκουν πρωτίστως με το παράδειγμά τους
  • εμπνέονται από τη ρήση του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat, ιδρυτή του Σχολείου μας, «Για να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά, πρέπει να τα αγαπάμε και να τα αγαπάμε όλα εξίσου»