1ος κύκλος : Α΄και Β΄τάξη – 3 ώρες/εβδομάδα

Α΄Δημοτικού :

Στόχοι :

 • Εξοικείωση με τη γαλλική γλώσσα.
 • Μύηση στην ανάγνωση και στη γραφή (γράμματα, λέξεις).
 • Εξάσκηση στον προφορικό λόγο (εκμάθηση απλών, καθημερινών εκφράσεων).

Στο τέλος της Α 'δημοτικού:

 • Εξοικείωση με τη προφορά της γαλλικής γλώσσας.
 • Βασικό λεξιλόγιο της καθημερινότητας.
 • Ανάγνωση απλών λέξεων.
 • Κατανόηση απλών ερωτήσεων στα γαλλικά.
 • Γραφή γραμμάτων και λέξεων.

Β΄Δημοτικού :

Στόχοι :

 • Κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής.
 • Έμφαση στον προφορικό λόγο.
 • Καθημερινό λεξιλόγιο.

Στο τέλος της Β 'δημοτικού:

 • Κατάκτηση της προφοράς της γαλλικής γλώσσας.
 • Αφομοίωση βασικού λεξιλογίου της καθημερινότητας
 • Ανάγνωση προτάσεων, κατανόηση απλών ερωτήσεων στα γαλλικά και ικανότητα απάντησης.
 • Κατάκτηση του μηχανισμού της γραφής φράσεων και μικρών κειμένων μέσω της αντιγραφής στο τετράδιο γαλλικών.

2ος κύκλος : Γ΄και Δ΄τάξη – 5 ώρες/εβδομάδα

Γ΄Δημοτικού :

Στόχοι :

 • Μεγαλύτερη έμφαση στον μηχανισμό της ανάγνωσης και της γραφής (εισαγωγή ορθογραφίας)
 • Επικοινωνία στα γαλλικά πάνω σε θέματα καθημερινά.
 • Εισαγωγή βασικών γραμματικών φαινομένων.
 • Προσέγγιση των γνώσεων μέσω των βιβλίων και φύλλων εργασίας αλλά και με παιχνίδι/ ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες/ κατασκευές/ προτζεκτ.

Δ΄Δημοτικού :

Στόχοι :

 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • Εμβάθυνση στον γραπτό λόγο (σύνταξη μικρών κειμένων)
 • Μελέτη επιπλέον γραμματικών φαινομένων συνοδευόμενη από φύλλα εργασίας.
 • Το μάθημα εμπλουτίζεται πάντα με βιωματικές δραστηριότητες και χρήση ψηφιακών μέσων (ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, βίντεο, power point…)

3ος κύκλος : Ε΄και ΣΤ΄τάξη – 3 ώρες/εβδομάδα

Ε΄Δημοτικού :

Στόχοι :

 • Παγίωση της προφορικής επικοινωνίας και του γραπτού λόγου.
 • Ικανότητα σύνταξης παραγράφου 10 γραμμών
 • Κατάκτηση επιπλέον γραμματικών φαινομένων

Οι στόχοι επιτυγχάνονται με τη δραματοποίηση διαλόγων, την διάδραση μέσα στην τάξη, την επεξεργασία προφορικά και γραπτά απλών καθημερινών θεματικών ενοτήτων, προτζεκτ που περιλαμβάνουν είτε κάποιο διήγημα, είτε επεξεργασία στοιχείων του γαλλικού πολιτισμού μέσω ψηφιακών μέσων.

ΣΤ΄Δημοτικού :

Στόχοι :

 • Εμβάθυνση στη γαλλική γλώσσα (γραμματική και λεξιλόγιο) και προετοιμασία για την ενότητα DELF A1.
 • Δεξιότητες: γραπτή και προφορική κατανόηση κειμένου, γραπτή και προφορική έκφραση καθώς επίσης και η γραμματική (μέσω των βιβλίων και φύλλων εργασίας)
 • Τεστ γλώσσας : σε δύο μέρη μέσα στη χρονιά.
 • Τεστ προσομοίωσης Α1
 • Bιωματικές δραστηριότητες.

Διαβάστε το περιοδικό μας

Πιστοποίηση Label FrancEducation

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών ήταν μεταξύ των πρώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εντάχθηκε επίσημα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γαλλοφωνίας Label FrancEducation το Δεκέμβριο του 2021.  Αυτό το σήμα ποιότητας αναγνωρίζει και προάγει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν στους μαθητές ενισχυμένη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και τους παροτρύνουν  να ανακαλύψουν το γαλλικό πολιτισμό. Απονέμεται από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας και το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας.

Επίσημη ιστοσελίδα του φορέα https://www.labelfranceducation.fr.

Πιστοποίηση Label FrancEducation