Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών, όπως πάντοτε στη μακρόχρονη πορεία της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και να συμβαδίζει με τις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας μας. 

Για τον λόγο αυτόν, το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου μας είναι επαυξημένο συγκριτικά με το προβλεπόμενο από το Υπουργείο Παιδείας. Σε όλες τις τάξεις εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ωρών εβδομαδιαίως, με 8 διδακτικές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00-14:30).

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Α’ Γυμνασίου είναι μια πολύ σημαντική τάξη, καθώς οι μαθητές μεταβαίνουν σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα. Αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων και οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών από τους μαθητές. Στην Α΄ Γυμνασίου, η διδασκαλία όλων των βασικών μαθημάτων, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Ελληνικής Γλώσσας γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό του Δημοτικού, ενώ παράλληλα απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια στην έκφραση και ορθή χρήση της σχετικής ορολογίας. Κατά συνέπεια, η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο συνοδεύεται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι αυξημένη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με αυστηρότερα κριτήρια. Τα παιδιά μας λαμβάνουν αναμφίβολα την αρωγή και την συμπαράσταση τόσο του οικογενειακού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος.

Στην Α΄ Γυμνασίου διδάσκεται επιπλέον του αναλυτικού προγράμματος το αντικείμενο της ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, μια εισαγωγή στην αξιοποίηση των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια και ανάδειξη της ικανότητας των παιδιών στη λογική επαγωγή, την αφαιρετική σκέψη και στην ποικιλότροπη προσέγγιση κάθε προβλήματος. Επιπλέον στην Α΄ τάξη διδάσκεται το καινοτόμο πρόγραμμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» (ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ (ΝΑ) ΜΑΘΑΙΝΩ). Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μαθητές/-τριες εκπαιδεύονται στην οργάνωση της μελέτης τους, σε εναλλακτικούς τρόπους απομνημόνευσης, άσκηση της μνήμης, προετοιμασίας των διαγωνισμάτων και διαχείρισης της αποτυχίας.

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Β’ Γυμνασίου είναι μια πολύ σημαντική τάξη, καθώς οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στο Γυμνάσιο. Η ύλη των μαθημάτων είναι προαπαιτούμενο για τη Γ΄ Γυμνασίου και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών στο Λύκειο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν στη διάθεση τους μια επιπλέον ώρα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και μια ώρα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Η ΤΕΧΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ), μια μύηση στις τέχνες και τη δημιουργική έκφραση.

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Γυμνασίου διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών και μαθητριών στο Λύκειο και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή προετοιμασία των παιδιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν ένα επαυξημένο πρόγραμμα στα Αγγλικά (4 ώρες εβδομαδιαίως) και Γαλλικά (5 ώρες στην Α΄και Β΄και 6 ώρες εβδομαδιαίως στην Γ΄ τάξη).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στο καινοτόμο μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, το οποίο αξιοποιεί μεθόδους διερευνητικής–ανακαλυπτικής μάθησης, απαιτεί αυστηρό συντονισμό και πολλή δουλειά τόσο από τον μαθητή όσο και από τον υπεύθυνο καθηγητή και επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίσουν θεματικές όπως η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική ασφάλεια, να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα εκτός του αυστηρού ωρολογίου προγράμματος και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, οι οποίες προάγουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό, αποκτώντας τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν πολύπλευρες γνώσεις, ικανότητες και κλίσεις και να γίνουν ενεργοί πολίτες. 

Το Γυμνάσιό μας υποστηρίζει και ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών μας τόσο σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, όσο και σε ευρωπαϊκά και καινοτόμα προγράμματα, συμβάλλοντας έτσι στην όσο το δυνατόν πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σχεδιάζονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμού, φορείς και ιδρύματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παράλληλα, το σχολείο μας κάθε χρόνο ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον υλικοτεχνικό τομέα. Εκτός από τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα (βιντεοπροβολέας, Η/Υ, πρόσβαση στο Internet) προκειμένου να συνδυαστεί αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου υπάρχει από την ίδρυση της Λεοντείου Σχολής Αθηνών. Ο κανονισμός εναρμονίζεται με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της πολιτείας, καθορίζει τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους της ΛΣΑ και είναι εγκεκριμένος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, στην οποία υπάγεται το σχολείο μας. Αναφέρεται στη Φιλοσοφία, στη Δομή και στη Λειτουργία του σχολείου μας και ρυθμίζει την εσωτερική του οργάνωση, τη διαδικασία και τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο. Παράλληλα όμως, καθορίζει και θέματα που αναφέρονται στη φοίτηση και στη συμπεριφορά - διαγωγή των μαθητών και στις υποχρεώσεις των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός θέτει συγκεκριμένους όρους και κανόνες, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Το Γυμνάσιο θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν και περιφρουρούν την ατομική ελευθερία και τα δικαιώματα των μαθητών.

Η εγγραφή των μαθητών στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή από τους γονείς ή κηδεμόνες του Εσωτερικού Κανονισμού. Η τήρησή του αποτελεί υποχρέωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας. Οι γονείς κατά την εγγραφή του παιδιού τους ενημερώνονται για την ύπαρξη και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού και υπογράφουν τη σχετική δήλωση αποδοχής του δηλώνοντας έτσι ότι «έλαβαν γνώση και συμφωνούν» με τους κανόνες λειτουργίας του ΛΣΑ. Αν αρνηθούν να υπογράψουν, το παιδί τους δεν γίνεται δεκτό στο σχολείο μας.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Γυμνασίου μας.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κανονισμός Λειτουργίας 23-24

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, πρωταρχικό μας μέλημα κατά την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές μας είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. 

 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ