Η Ποιμαντική δράση στο σχολείο μας εμπνέεται από το όραμα του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Έχει ως στόχο να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά σύμφωνα με τις χριστιανικές και πανανθρώπινες αξίες και σύμφωνα με τις αρχές που πρεσβεύει το μαριανό παιδαγωγικό σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και  στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών μας. Οι δράσεις που σχεδιάζει η Ποιμαντική είναι πολλές και ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, την περίοδο του έτους και τις ανάγκες της κάθε εποχής.

Οι βασικότερες δράσεις μας εντάσσονται σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος έχει ως στόχο την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και των νέων, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με δράσεις αλληλεγγύης και έμπρακτης υποστήριξης προς τον συνάνθρωπο.

Α. Πνευματική Εμψύχωση των παιδιών και των νέων:

 • Παιδαγωγικό Θέμα του σχολικού έτους, το οποίο είναι κοινό για όλα τα Μαριανά Έργα της Επαρχίας L’ Hermitage, ξεχωριστό για κάθε σχολικό έτος, και έχει σαφή παιδαγωγικό και ποιμαντικό χαρακτήρα.
 • Θρησκευτικές Τελετές
 • Αφιερώματα σε σημαντικά πρόσωπα ή/και σε γεγονότα
 • Ημέρα Champagnat, κατά την οποία μελετάμε την προσωπικότητα και τη δράση του Αγίου Μαρκελλίνου και την Αποστολή των Μαριανών Αδελφών και Λαϊκών στο σύγχρονο κόσμο.

 

 

 

 

 

Β. Δράσεις Αλληλεγγύης:

 • Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20η Νοεμβρίου), σε συνεργασία με όλα τα Μαριανά Έργα της Επαρχίας L’ Hermitage.
 • Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 • Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.
 • Δράσεις Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού εντός και εκτός Σχολείου, με σκοπό την ενίσχυση της διάθεσης προσφοράς και την επαφή των παιδιών και των νέων με συγκεκριμένες μορφές φτώχειας:
 • Εξόρμηση Αγάπης
 • Οργάνωση Φιλανθρωπικών bazaars
 • Αιμοδοσία
 • Εθελοντικές Επισκέψεις σε Ιδρύματα
 • Φιλανθρωπική Λαχειοφόρος Αγορά
 • Συγκέντρωση και προσφορά ρουχισμού και τροφίμων
 • Ημέρα Αλληλέγγυου Βιβλίου

Β. Δράσεις Αλληλεγγύης:

 • Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20η Νοεμβρίου), σε συνεργασία με όλα τα Μαριανά Έργα της Επαρχίας L’ Hermitage.
 • Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 • Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.
 • Δράσεις Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού εντός και εκτός Σχολείου, με σκοπό την ενίσχυση της διάθεσης προσφοράς και την επαφή των παιδιών και των νέων με συγκεκριμένες μορφές φτώχειας:
 • Εξόρμηση Αγάπης
 • Οργάνωση Φιλανθρωπικών bazaars
 • Αιμοδοσία
 • Εθελοντικές Επισκέψεις σε Ιδρύματα
 • Φιλανθρωπική Λαχειοφόρος Αγορά
 • Συγκέντρωση και προσφορά ρουχισμού και τροφίμων
 • Ημέρα Αλληλέγγυου Βιβλίου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ