Οι υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε γραπτή διαγνωστική δοκιμασία δεξιοτήτων στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ όσοι/-ες μαθητές/-τριες έχουν γνώσεις γαλλικής γλώσσας, χωρίς όμως την ανάλογη πιστοποίηση, συμμετέχουν σε αντίστοιχη δοκιμασία του μαθήματος της Γαλλικής.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συνάντηση του/της υποψήφιου/-ας μαθητή/-τριας με μέλος της Ψυχοπαιδαγωγικής Ομάδας του Σχολείου μας και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη στην οποία συμμετέχουν οι γονείς του παιδιού, το ίδιο το παιδί και η Διεύθυνση του Γυμνασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εδώ!

Διαβάστε επίσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γιατί η Λεόντειος;

Γιατί η Λεόντειος;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ