Το Μαριανό Τάγμα στην Ευρώπη

Το Μαριανό Τάγμα στην Ευρώπη

  1. Επαρχία Δυτικής – Κεντρικής Ευρώπη (Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο)
  2. Επαρχία LHermitage (Γαλλία, Καταλονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ελβετία, Αλγερία)
  3. Επαρχία Iberica [Ιβηρική] (κεντρική Ισπανία, Ρουμανία)
  4. Επαρχία Mediterranea [Μεσόγειος]: νότια Ισπανία, Ιταλία, Λίβανος, Συρία
  5. Επαρχία Compostela: δυτ. Ισπανία, Πορτογαλία

Η Μαριανή Επαρχία L’Hermitage

Τα μαριανά έργα της Ελλάδας, μαζί με τα σχολεία της Γαλλίας, της Καταλονίας, της Ουγγαρίας, αλλά και με τις κοινότητες των Μαριανών Αδελφών στην Ελβετία και στην Αλγερία, απαρτίζουν τη Μαριανή Επαρχία L’Hermitage. Έδρα της Επαρχίας LHermitage είναι η πόλη Lyon της Γαλλίας, που αποτελεί και την πρώτη κοιτίδα του τάγματος των Μαριανών Αδελφών. Η Επαρχία LHermitage διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο εκπαιδευτικών έργων:

Η Μαριανή Επαρχία L’Hermitage