Στο πρόγραμμά Δημοτικού μας περιλαμβάνονται μαθήματα και δραστηριότητες με στόχο την παροχή γενικής  παιδείας,  την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια στάσεων και αξιών, ώστε να διασφαλίζεται η αρµονική φυσική, πνευµατική, ηθική, αισθητική, και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών.

Η καινοτόμος μεθοδολογία μας το καθιστά ένα σχολικό περιβάλλον ευχάριστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό στοχεύοντας  στην  ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του.

Η καινοτόμος μεθοδολογία μας το καθιστά ένα σχολικό περιβάλλον ευχάριστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό στοχεύοντας  στην  ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Εγκαταστάσεις μας

Εγγραφές

Γλωσσομάθεια

Απογευματινή Ζώνη

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα - Κανονισμός Λειτουργίας

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα - Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε Περισσότερα
Η Οργανωτική μας Δομή - Προσωπικό

Η Οργανωτική μας Δομή - Προσωπικό

Διαβάστε Περισσότερα
Ποιμαντική και Κοινωνική Δράση

Ποιμαντική και Κοινωνική Δράση

διαβαστε περισσοτερα
Αθλητική Ένδυση

Αθλητική Ένδυση

Διαβάστε Περισσότερα
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Διαβάστε Περισσότερα
Οι Εκδόσεις μας

Οι Εκδόσεις μας

Διαβάστε Περισσότερα
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Διαβάστε Περισσότερα