1. Ποιο είναι το βασικό ωράριο μαθημάτων;

Το βασικό ωρολόγιο πρόγραμμα κυμαίνεται μεταξύ 08:00-14:10. Συνολικά υπάρχουν 35 διδακτικές ώρες, δηλαδή 7 ώρες την ημέρα (διάρκεια διδακτικής ώρας 45 λεπτά). Μετά από 2 διδακτικές ώρες ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών.

2. Υπάρχουν άλλες δραστηριότητες απασχόλησης μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου;

Μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου παρέχεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να επιλέξουν κάποια δραστηριότητα από το «Παιδαγωγικό Εργαστήρι». Πληθώρα δραστηριοτήτων όπως αθλητικών, μουσικών, καλλιτεχνικών ή προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας πραγματοποιούνται καθημερινά στους χώρους του σχολείου μας από τις 14:25 μέχρι τις 16:30.

3. Ποιους άλλους υποστηρικτικούς θεσμούς απέναντι στο παιδί διαθέτει το σχολείο;

Για την κάλυψη των συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών των μαθητών υπάρχει το ΚΕ.ΠΑΙ.ΣΥ. (Κέντρο Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής) με Σχολικούς Ψυχολόγους για κάθε βαθμίδα, Λογοθεραπευτή και Επόπτες.

4. Με ποιον τρόπο ενημερώνονται οι γονείς;

Μέσα σε οικογενειακό πνεύμα με διάθεση απλότητας καλλιεργούμε τη στενή, συστηματική και αγαστή συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών μας, με συνεχείς ενημερώσεις, προγραμματισμένα ραντεβού εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας So Simple ή και δια ζώσης, έκτακτα ραντεβού και συναντήσεις, τακτική ενημέρωση, συχνά με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών.

5. Πώς γίνεται η μεταφορά των μαθητών/τριών;

Το Σχολείο μας διαθέτει Γραφείο Κίνησης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση της μεταφοράς των παιδιών με τα σχολικά λεωφορεία.

6. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες στο βασικό πρόγραμμα;

Το Σχολείο μας πραγματοποιεί 6 εξωσχολικές μορφωτικές επισκέψεις (5 εκπαιδευτικές και 1 θεατρική) σε επιλεγμένους χώρους, για την αρτιότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρουν, κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στις οποίες οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν.

7. Χρησιμοποιείτε στολή σχολείου;

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φορούν την αθλητική περιβολή του Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, των Αθλοπαιδιών και σε όλες τις εξωσχολικές επισκέψεις.

8. Πώς καλλιεργείται στους μαθητές το πολιτιστικό κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευσης;

Υπάρχουν ομάδες Πολιτισμού και Δράσεων που διαχέουν τη δράση τους ποικιλοτρόπως σε όλη τη σχολική μας ζωή, εμπλέκοντας τους μαθητές/τριες και καλλιεργώντας την ηθική και πνευματική ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους με την ανάπτυξη των χαρισμάτων τους.

9. Ποιο το επίπεδο της κοινωνικής αλληλεγγύης και πώς υλοποιείται;

Η Ομάδα « Ποιμαντικής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» στο σχολείο μας συντονίζει όλες τις δράσεις. Συμπαρίσταται σε όσους έχουν ανάγκη με αίσθημα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Οργανώνει «Εξορμήσεις Αγάπη», φιλανθρωπικά παζάρια  και διαθέτει τα έσοδα διάφορων εκδηλώσεων σε ευαγή ιδρύματα. Ο θεσμός του «Φιλόπτωχου Μαθητή» κρατά από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μάζι μας