Στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική, ολόπλευρη εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών μας, η Λεόντειος Σχολή Αθηνών προσπαθεί και στα απογευματινά προγράμματα που προσφέρει να εξασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με ερεθίσματα και εμπειρίες για όλα τα παιδιά.  

Τα προσφερόμενα προγράμματα κινούνται σε διάφορους άξονες: εκπαιδευτικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά, με στόχο την ενίσχυση κλίσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και ταλέντων και την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. 

Τα προσφερόμενα προγράμματα κινούνται σε διάφορους άξονες: εκπαιδευτικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά, με στόχο την ενίσχυση κλίσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και ταλέντων και την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όμιλοι Πολιτισμού

Ενισχυτικά Μαθήματα Τ.Ο.Π.Σ.