Δημοτικό

Γαλλικά

 • Τμήματα προετοιμασίας καθηκόντων και ενίσχυσης Γ΄και Δ΄ (2 ώρες) – Ε΄(2 ώρες) 
 • Τμήματα προετοιμασίας για το δίπλωμα DELF A1 ΣΤ΄(2 ώρες)
 • Τμήματα για τους νέους μαθητές μας, οι οποίοι είναι αδίδακτοι ή μερικώς διδαγμένοι στα γαλλικά  Γ΄και Δ΄ (2 ώρες) και Ε΄-ΣΤ΄(3 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ασημίνα Κιούση, Υπεύθυνη Γαλλικού Τμήματος Δημοτικού.

Αγγλικά

Τμήματα προετοιμασίας καθηκόντων και ενίσχυσης

 • Δ’ Δημοτικού (2 ώρες) 
 • Ε’ Δημοτικού (2 ώρες) 
 • ΣΤ’ Δημοτικού (2 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Νικολέτα Βαρβία, Υπεύθυνη Αγγλικού Τμήματος Δημοτικού.

Γυμνάσιο - Λύκειο

Γαλλικά

 • Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εξετάσεις Μαΐου 2023)

DELF A1-A2 (2 ώρες) - DΕLF Β1-Β2 (3 ώρες)  - DALF C1-C2 (4 ώρες)

 • Τμήματα για μαθητές που επιθυμούν να εξεταστούν τον Δεκέμβριο 2022 (Διάρκεια 10 εβδομάδων)

DELF Α1-Α2-Β1-Β2 (4 ώρες) - DALF C1-C2 (4 ώρες)

 • Τμήματα για αλλαγή επιπέδου σε μια χρονιά

ΜΟΝΟ από

• Αρχαρίων σε Α1

• Α1 σε Α2

• Α2 σε Β1 (μόνο από Β΄ Γυμνασίου και πάνω) (4 ώρες)

 • Ενισχυτικά μαθήματα για τμήματα αρχαρίων (2 ώρες) 
 • Ενισχυτικά μαθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (2 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ραλλία Βάζου, Υπεύθυνη του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου.

Αγγλικά

Επίπεδο A2   (2 ώρες) 

Επίπεδο Β1    (3 ώρες) 

Επίπεδο B2    (3 ώρες) 

Επίπεδο C1    (4 ώρες) 

Επίπεδο C2    (4 ώρες) 

Ενισχυτικά μαθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  (2 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μαρία Μπαστάκη, Υπεύθυνη του Αγγλικού Τμήματος Γυμνασίου και Λυκείου.