Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά, εσείς και ο υποψήφιος μαθητής ή η υποψήφια μαθήτρια, τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις που υποδέχονται τα παιδιά σας στη σχολική μας κοινότητα.

Για την εισαγωγή νέων μαθητών και μαθητριών στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Ενημερωτική συνάντηση με τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας
  • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης προεγγραφής-κράτησης θέσης    
  • Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή για την τελική έγκριση.

Στην παραπάνω διαδικασία τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία στο τηλέφωνο 2102522402 ή επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηegrafeslsa@leonteiosedu.gr

 

 

 

Μεταφορά – Σχολικά Λεωφορεία

Στόχος μας η ασφαλής μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών μας από και προς το σχολείο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους υπάρχουν τρεις ζώνες εντός των οποίων κινούνται τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών.

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των δρομολογίων γίνεται από τον Υπεύθυνο Κίνησης, κ. Πέτρο Κρητικό στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες. (Τ: 2102522402 Εσωτ. 365)

Το αργότερο στο τέλος Απριλίου του προηγούμενου σχολικού έτους θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής στο σχολικό λεωφορείο (στην οποία θα αναγράφονται και τα οριστικά κόμιστρα.)

 

Μεταφορά – Σχολικά Λεωφορεία

Στόχος μας η ασφαλής μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών μας από και προς το σχολείο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους υπάρχουν τρεις ζώνες εντός των οποίων κινούνται τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών.

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των δρομολογίων γίνεται από τον Υπεύθυνο Κίνησης, κ. Πέτρο Κρητικό στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες. (Τ: 2102522402 Εσωτ. 365)

Το αργότερο στο τέλος Απριλίου του προηγούμενου σχολικού έτους θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής στο σχολικό λεωφορείο (στην οποία θα αναγράφονται και τα οριστικά κόμιστρα.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο