Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών και η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης ανήκουν στη Μοναχική Αδελφότητα των Μαριανών Αδελφών (Frères Maristes) που έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων, σύμφωνα με το παιδαγωγικό όραμα του Ιδρυτή της  Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat.

 

Τα Όργανα Διοίκησης των Σχολείων μας είναι τα ακόλουθα:

  • Το Επαρχιακό Συμβούλιο (Conseil Provincial), που εδρεύει στη Λυών της Γαλλίας και κατευθύνει όλα τα Μαριανά Έργα των χωρών της Επαρχίας L’Hermitage.
  • Ο Μαριανός Οργανισμός Λεοντείων Σχολών και Κοινωνικών έργων , ο οποίος έχει ως αποστολή το συντονισμό των Μαριανών Έργων στη χώρα μας και τη συνεχή μέριμνα για την εφαρμογή των Μαριανών αρχών στην καθημερινή τους λειτουργία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επαρχίας.
  • Τα 3μελή Συμβούλια Διεύθυνσης των δύο Λεοντείων Σχολών.
Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Μαριανού Οργανισμού:

Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Μαριανού Οργανισμού:

Νικόλαος Νούλας (Πρόεδρος)

Αδ. Xavier Giné

Δανάη Αναγνωστοπούλου

Μαρία Κοκκαλάκη

Μέλη του Συμβουλίου Διεύθυνσης της Λεοντείου Σχολής Αθηνών:

Νάκης Χρήστος

Νάκης Χρήστος

Δελλατόλα Τερέζα

Δελλατόλα Τερέζα

Ρηγούτσου Αικατερίνη

Ρηγούτσου Αικατερίνη

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ:

1924 – 1930      Frère Damien
1930 – 1935      Frère Brunon
1935 – 1938      Frère Augustin
1938 – 1947      Frère Joannès
1947 – 1954      Frère Michel-Antoine
1962 – 1963      Frère Joseph
1963 – 1969      Frère Pascal
1969 – 1976      Frère Pierre Φώσκολος
1976 – 1979      Frère Αντώνιος Δαμιανός
1979 – 1985      Frère Pierre Φώσκολος
1985 – 1996      Frère Georges Ρούσσος
1996 – 2004      Frère François Κρητικός
2004-2014         κ. Δημήτριος Κώστας
2014-2017         κ. Άγγελα Σεστρίνη
2017-2021         κ. Νικόλαος Νούλας
2021-…             κ. Χρήστος Νάκης