Το Γυμνάσιο της Λεόντειου Σχολής Αθηνών εξασφαλίζει:

 • Παροχή εκπαίδευσης σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Προετοιμασία για το απαιτητικό πρόγραμμα του Λυκείου.
 • Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και εμπλουτισμό του ωρολογίου προγράμματος της βαθμίδας.
 • Φροντίδα με ποικίλες δράσεις για την καλλιέργεια του σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς και την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό/φιλανθρωπική δράση.
 • Αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας, με παράλληλη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ένταξη σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Καλλιέργεια των κλίσεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από ποικίλες δράσεις. 
 • Αδιάλειπτη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ σχολείου-οικογένειας, στοιχείο που αποτελεί βασικό θεμέλιο της παιδαγωγικής μας. 
 • Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και σχολικών δράσεων, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ενίσχυση των γνώσεων και των ήπιων δεξιοτήτων των παιδιών με βιωματικό τρόπο.

 

 • Διαμόρφωση υποστηρικτικού κλίματος μεταξύ των μαθητών  και  των  μαθητριών  του  Γυμνασίου  της  Λ.Σ.Α.,  στοιχείο  απαραίτητο  σε  ένα σχολείο που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μαθητών, αρκετοί από τους οποίους έχουν διαφορετικές ηλικίες, εθνικότητες, μητρικές γλώσσες, θρησκείες, φύλο και προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, μαθητές με ποικίλες μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με παράλληλη στήριξη κ.τ.λ.
 • Ανάπτυξη των συνεργασιών, καλλιέργεια της ερευνητικής σκέψης, ανάδειξη νέων ταλέντων, υποστήριξη των κινήτρων για νέες αναζητήσεις και καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας και των σχέσεων της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Το σχολείο μας διεξάγει σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις˙ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για παρουσιάσεις και ομιλίες, προωθεί τη συμμετοχή των μαθητών στους μαθητικούς διαγωνισμούς και τις αθλητικές εκδηλώσεις.

 

 • Διαμόρφωση υποστηρικτικού κλίματος μεταξύ των μαθητών  και  των  μαθητριών  του  Γυμνασίου  της  Λ.Σ.Α.,  στοιχείο  απαραίτητο  σε  ένα σχολείο που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μαθητών, αρκετοί από τους οποίους έχουν διαφορετικές ηλικίες, εθνικότητες, μητρικές γλώσσες, θρησκείες, φύλο και προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, μαθητές με ποικίλες μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με παράλληλη στήριξη κ.τ.λ.
 • Ανάπτυξη των συνεργασιών, καλλιέργεια της ερευνητικής σκέψης, ανάδειξη νέων ταλέντων, υποστήριξη των κινήτρων για νέες αναζητήσεις και καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας και των σχέσεων της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Το σχολείο μας διεξάγει σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις˙ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για παρουσιάσεις και ομιλίες, προωθεί τη συμμετοχή των μαθητών στους μαθητικούς διαγωνισμούς και τις αθλητικές εκδηλώσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Εγκαταστάσεις μας

Εγγραφές και φοίτηση στο Γυμνάσιο.

Γλωσσομάθεια

Απογευματινή Ζώνη

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα - Κανονισμός Λειτουργίας

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα - Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε Περισσότερα
Η Οργανωτική μας Δομή - Προσωπικό

Η Οργανωτική μας Δομή - Προσωπικό

Διαβάστε Περισσότερα
Ποιμαντική και Κοινωνική Δράση

Ποιμαντική και Κοινωνική Δράση

διαβαστε περισσοτερα
Αθλητική Ένδυση

Αθλητική Ένδυση

Διαβάστε Περισσότερα
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

διαβαστε περισσοτερα
Οι Εκδόσεις μας

Οι Εκδόσεις μας

Διαβάστε Περισσότερα
Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε Περισσότερα