495 αποτελέσματα

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

Τόσο οι εκπαιδευτικοί με τις επιστημονικές γνώσεις και την παιδαγωγική τους ευαισθησία, όσο και όλοι οι συνεργάτες μας με την υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία που τους διακρίνει συμβάλλουν στην επιτυχία του Σχολείου μας. 

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

Τόσο οι εκπαιδευτικοί με τις επιστημονικές γνώσεις και την παιδαγωγική τους ευαισθησία, όσο και όλοι οι συνεργάτες μας με την υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία που τους διακρίνει συμβάλλουν στην επιτυχία του Σχολείου μας.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Γυμνάσιο του Σχολείου μας ενισχύει το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας με επιπρόσθετες διδακτικές ώρες, οι οποίες εγκρίνονται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος μας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων, αλλά και η ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση μιας πλήρους προσωπικότητας.

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Στο σχολείο μας δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της γλωσσομάθειας. Καθώς αποτελούμε μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου Μαριανών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε πολίτες του κόσμου. Στο Γυμνάσιό μας, οι μαθητές/-τριές μας, ενθαρρύνονται να γράφουν, να διαβάζουν, να μιλούν, να ακούν και τελικά να κατανοούν τη γλώσσα.