ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1.  ΣΗΜΑΣΙΑ

Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην κινητική τους απόδοση, στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη των γνωστικών, αντιληπτικών, συναισθηματικών και κοινωνικών τους ικανοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να τις αξιοποιούν ποικιλοτρόπως στη διάρκεια της ζωής τους.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αλλά και της ενασχόλησης με τον Αθλητισμό εντάσσονται οι γνώσεις για τη λειτουργία και τις ανάγκες του σώματος, οι μέθοδοι για τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας, καθώς και η καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητας, όπως η αυτοεκτίμηση, η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η ορθή κοινωνική συμπεριφορά, η υπέρβαση των εγωιστικών τάσεων, η ομαδικότητα κ.ά.

2.  ΣΤΟΧΟΙ

Το Σχολείο μας, επιθυμώντας να παρέχει στους μαθητές και στις μαθήτριές του ολοκληρωμένη μόρφωση, αποδίδει στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Συγκεκριμένα, αποβλέπει:

➤  στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος όλων των μαθητών και των μαθητριών για τη Φυσική Αγωγή
➤  στην ενεργητική συμμετοχή όλων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
➤  στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που εστιάζει στην άσκηση του σώματος και του πνεύματος
➤  στην καλλιέργεια των αρχών του «εὖ ἀγωνίζεσθαι»

3.  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

➤ Με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών μας στα ενδοσχολικά πρωταθλήματα  Δημοτικών – Γυμνασίου - Λυκείου
➤ Με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων του Σχολείου μας μέσω των αντιπροσωπευτικών ομάδων:
      - στα Περιφερειακά Σχολικά Πρωταθλήματα που οργανώνει το  Υπουργείο Παιδείας
      - στις Αθλητικές Συναντήσεις των Ιδιωτικών Σχολείων - Α.Σ.Ι.Σ. (www.asis.edu.gr)
      - με τη συμμετοχή της Ομάδας Γυμναστικής και Χορού σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα 

➤ Με τη διεξαγωγή φιλικών αθλητικών συναντήσεων:
     - με τα Ελληνογαλλικά Σχολεία μέλη της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.
     - με άλλα Ιδιωτικά ή Δημόσια Σχολεία

➤ Με τη διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων των μαθητών και των μαθητριών των Δημοτικών μας κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

3.  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

➤ Με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών μας στα ενδοσχολικά πρωταθλήματα  Δημοτικών – Γυμνασίου - Λυκείου
➤ Με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων του Σχολείου μας μέσω των αντιπροσωπευτικών ομάδων:
      - στα Περιφερειακά Σχολικά Πρωταθλήματα που οργανώνει το  Υπουργείο Παιδείας
      - στις Αθλητικές Συναντήσεις των Ιδιωτικών Σχολείων - Α.Σ.Ι.Σ. (www.asis.edu.gr)
      - με τη συμμετοχή της Ομάδας Γυμναστικής και Χορού σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα 

➤ Με τη διεξαγωγή φιλικών αθλητικών συναντήσεων:
     - με τα Ελληνογαλλικά Σχολεία μέλη της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.
     - με άλλα Ιδιωτικά ή Δημόσια Σχολεία

➤ Με τη διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων των μαθητών και των μαθητριών των Δημοτικών μας κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε επίσης

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ