Υγειονομική εξέταση & Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24, Δ.Ε. Πειραιά

Τετάρτη, 24 May 2023
Υγειονομική εξέταση & Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24, Δ.Ε. Πειραιά

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Υγειονομική εξέταση & Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24, Δ.Ε. Πειραιά».