Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Β' ΑΘΗΝΑΣ)

Τρίτη, 16 May 2023
Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Β' ΑΘΗΝΑΣ)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τiς οδηγίες και το πρόγραμμα που αφορά στην υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.