Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Δ' ΑΘΗΝΑΣ)

Τρίτη, 23 May 2023
Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Δ' ΑΘΗΝΑΣ)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7719/ 22-05-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-24, Δ’ Αθήνα».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ 2023