Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ με θέμα: «Επικοινωνία και επαγγελματική ανάπτυξη»

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ με θέμα: «Επικοινωνία και επαγγελματική ανάπτυξη»

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε με μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Learn-Inn Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Η συνεργασία αυτή έχει σκοπό: α) την ανάπτυξη συνεργατικών και επικοινωνιακών τεχνικών, χρήσιμων στο εκπαιδευτικό έργο και β) την υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με καινοτόμες επιμορφώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκπαιδευτικού.

Με την καθοδήγηση και την εποπτεία των καθηγητών-εισηγητών, κ. Μάριου Κουκουνάρα-Λιάγκη και κ. Αργυρώς Ποταμούση στη διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε βιωματικά τις έννοιες της συνεργασίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικής υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού σχεδίου. Δράσαμε ως ΟΜΑΔΑ από την πρώτη στιγμή, γεγονός που αναδεικνύει την μεταξύ μας ενότητα και την αγάπη μας για την παιδαγωγική μας αποστολή.

Η επιμόρφωση θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη σχολική χρονιά με εξ΄ αποστάσεως και δια ζώσης σεμινάρια υπό την αιγίδα της επιστημονικής ομάδας του ΕΚΠΑ.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!