Ημερίδα Μαριανής Επιμόρφωσης

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
Ημερίδα Μαριανής Επιμόρφωσης

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 διεξήχθη, στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα: “Το Παγκόσμιο Δίκτυο των Μαριανών Σχολείων- Champagnat Global”. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας των Λεοντείων Σχολών για την επιμόρφωση του προσωπικού τους. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Μαριανών Σχολείων είναι μια πρωτοβουλία του Γενικού Συμβουλίου της Μαριανής Αδελφότητας, η οποία συγκεντρώνει τα μαριανά σχολεία όλου του κόσμου, ώστε να συνεργαστούν ως μια οικογένεια στην υπηρεσία των παιδιών και των νέων.

Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, Frères, μέλη του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των δύο Λεοντείων Σχολών, ανταλλάξαμε ελεύθερα απόψεις, προβληματισμούς και προτάσεις σχετικά με τη μαριανή μας αποστολή κοντά στα παιδιά και τους νέους. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους, ο Αδ. Gabriel Villareal, Έπαρχος, καθώς και όλο το Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας L’Hermitage, στην οποία ανήκουν τα μαριανά σχολεία της Ελλάδας. Αφόρμηση για τη συζήτηση και τον προβληματισμό αποτέλεσαν οι παρουσιάσεις και οι προσωπικές μαρτυρίες των ομιλητών, που παρουσίασαν την παγκόσμια διάσταση των μαριανών σχολείων.

Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες, μέσα στις οποίες είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, να εκφραστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, καθώς και να μελετήσουμε τη μαριανή ταυτότητα των Λεοντείων Σχολών.

Ευχόμαστε η επιμόρφωση αυτή να συνέβαλε θετικά στο έργο της ολοκληρωμένης διαπαιδαγώγησης των παιδιών και των νέων, καθώς και στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουμε στην παγκόσμια Μαριανή Οικογένεια.