Η εβδομάδα μας στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο (6/2-10/2)

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
Η εβδομάδα μας στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο (6/2-10/2)

Αυτή την εβδομάδα στον Παιδικό Σταθμό γνωρίσαμε την αμυγδαλιά. Τα παιδιά θαυμάσανε το θάρρος της, γευτήκανε τους καρπούς της και εμπνευστήκανε μέσα από την τέχνη!

Στο Νηπιαγωγείο μας, αυτή την εβδομάδα τα παιδιά έγιναν αστροναύτες! Μπήκανε σε πύραυλο και ταξιδέψανε στη γειτονιά του ήλιου. Μέσα από παιχνίδια γνωρίσανε τους πλανήτες και είδανε την περιστροφή τους γύρω από τον Ήλιο. Μιλήσανε για τους αστερισμούς, τους αστροναύτες και τη ζωή στο διάστημα. Τέλος, γνωρίσαμε τον Wassili Kandinsky και τα έργα του.