Επίσκεψη της Ε' τάξης στην ομάδα του «Dr Πειραματίξ»

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023
Επίσκεψη της Ε' τάξης στην ομάδα του «Dr Πειραματίξ»

 Η Ε' τάξη του Δημοτικού επισκέφθηκε την εκπαιδευτική ομάδα «Dr Πειραματίξ» και παρακολούθησε το πρόγραμμα  «Τα χίλια πρόσωπα της ενέργειας».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ως μικροί και υπεύθυνοι επιστήμονες, συμμετείχαν σε πειραματικές διαδικασίες, απέκτησαν εμπειρίες και βίωσαν με ευχάριστο τρόπο θέματα που αφορούν την ενέργεια.