Επίσκεψη της Στ' Δημοτικού στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023
Επίσκεψη της Στ' Δημοτικού στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και των νεότερων χρόνων που μελετούν φέτος οι μαθητές/τριες της ΣΤ Τάξης, ζωντάνεψε σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί είδαν από κοντά πίνακες, εκθέματα και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών και μεταφέρθηκαν "νοερά" στην εποχή εκείνη.

Μέσα από την εξαιρετική ξενάγηση, ζωντάνεψαν ιστορίες πίσω από τα εκθέματα του μουσείου και οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν ακόμα καλύτερα την πολιτική, κοινωνική και πνευματική εξέλιξη του Ελληνισμού από την περίοδο της Τουρκοκρατίας έως τη σημερινή εποχή.