Οι υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε γραπτή διαγνωστική δοκιμασία δεξιοτήτων στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ όσοι/-ες μαθητές/-τριες έχουν γνώσεις γαλλικής γλώσσας, χωρίς όμως την ανάλογη πιστοποίηση, συμμετέχουν σε αντίστοιχη δοκιμασία του μαθήματος της Γαλλικής.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συνάντηση του/της υποψήφιου/-ας μαθητή/-τριας με μέλος της Ψυχοπαιδαγωγικής Ομάδας του Σχολείου μας και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη στην οποία συμμετέχουν οι γονείς του παιδιού, το ίδιο το παιδί και η Διεύθυνση του Γυμνασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εδώ!

Read Also

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

READ MORE
Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

READ MORE
Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

READ MORE
Γιατί η Λεόντειος;

Γιατί η Λεόντειος;

READ MORE