Γαλλική γλώσσα, η πρώτη ξένη γλώσσα στο Σχολείο μας!

Γαλλική γλώσσα, η πρώτη ξένη γλώσσα στο Σχολείο μας!

  • Στην ΣΤ΄ Δημοτικού οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Α1, στοχεύοντας στην απόκτηση του διπλώματος DELF Α1.
  • Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Α2, στοχεύοντας στην απόκτηση του διπλώματος DELF Α2.
  • Στη Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1, στοχεύοντας στην απόκτηση του διπλώματος  DELF Β1.
  • Στην Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο δίπλωμα DELF B2 /Sorbonne B2, στοχεύοντας στην απόκτηση των αντίστοιχων διπλωμάτων.

Αγγλική γλώσσα

  • Στην ΣΤ’ Δημοτικού οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο της C Class.
  • Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1 (Independent User – Intermediate.
  •  Στη B΄ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β2 (Independent User – Upper Intermediate και στοχεύοντας στην απόκτηση της πιστοποίησης επιπέδου Β2.
  • Στην Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο C1 (Proficient User – Advanced).
Αγγλική γλώσσα

Read Also

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

READ MORE
Εγγραφές

Εγγραφές

READ MORE
Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις

Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις

READ MORE
Σχολικές δράσεις

Σχολικές δράσεις

READ MORE