Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης και η Λεόντειος Σχολή Αθηνών ανήκουν στη Μοναχική Αδελφότητα των Μαριανών Αδελφών (Frères Maristes) που έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων, σύμφωνα με το παιδαγωγικό όραμα του Ιδρυτή της  Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat.

 

Τα Όργανα Διοίκησης των Σχολείων μας είναι τα ακόλουθα:

  • Το Επαρχιακό Συμβούλιο (Conseil Provincial), που εδρεύει στη Λυών της Γαλλίας και κατευθύνει όλα τα Μαριανά Έργα των χωρών της Επαρχίας L’Hermitage.
  • Ο Μαριανός Οργανισμός Λεοντείων Σχολών και Κοινωνικών Έργων , ο οποίος έχει ως αποστολή το συντονισμό των Μαριανών Έργων στη χώρα μας και τη συνεχή μέριμνα για την εφαρμογή των Μαριανών αρχών στην καθημερινή τους λειτουργία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επαρχίας.
  • Τα 3μελή Συμβούλια Διεύθυνσης των δύο Λεοντείων Σχολών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης

Δέσποινα Τσαούση

Δέσποινα Τσαούση

Βασιλική Κότσιρα

Βασιλική Κότσιρα

Στέλλα Μαύρου

Στέλλα Μαύρου

Γενικοί Διευθυντές στην Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης διετέλεσαν

1962-1963 Fr. Pascal

1963-1969 Fr. Joseph

1969-1976 Fr. Pascal

1976-1979 Fr. Βίκτωρ Καπέλλας

1979-1985 Fr. Pascal

1985-1989 Fr. Πέτρος Φώσκολος

1989-1996 Fr. Γεώργιος Βιδάλης

1996-2003 Fr. Ιγνάτιος Καπετάνιος

2003-2014 Fr. Ματθαίος Λεβαντίνος

2014-2020 κα. Αικατερίνη Μουζάκη

2020-2023 κ. Φίλιππος Φουρναράκης

2023-...      κα. Δέσποινα Τσαούση

Γενικοί Διευθυντές  στην οδό Σίνα διετέλεσαν

1909-1915 Fr. Marie Brunon

1915-1922 Fr. Louis Marie

1922-1929 Fr. Marie Brunon

1929-1936 Fr. Marie Damien

1936-1946 Fr. Marie Brunon

1946-1950 Fr. Damascène

1950-1953 Fr. Justin

1953-1962 Fr. Joseph