1. Ποιο είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε τάξη του Λυκείου:

Α’ Λυκείου : 40 ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως 

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 08:00 - 14:30  (8ωρο)

 

 

Β’ Λυκείου : 39 ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη - Πέμπτη : 08:00 - 14:30  (8ωρο)

Παρασκευή : 08:00 - 13:50  (7ωρο)

 

 

 

Γ’ Λυκείου : 33 ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη : 08:00 - 13:50  (7ωρο)

Τετάρτη - Παρασκευή : 08:00 - 12:55  (6ωρο)

2. Ποιες είναι οι διδακτικές ώρες;

Οι διδακτικές ώρες κατά το πρωινό πρόγραμμα διαρκούν 45΄ και είναι δομημένες σε ομάδες δύο ωρών, μετά τις οποίες ακολουθεί 15λεπτο διάλειμμα. Πιο συγκεκριμένα:

1η ώρα:               08.00-08.45

2η ώρα:               08.45-09.30

1ο Διάλειμμα:   09.30-09.45

3η ώρα:               09.45-10.30

4η ώρα:               10.30-11.15

2ο Διάλειμμα:   11.15-11.30

5η ώρα:               11.30-12.15

6η ώρα:               12.15-12.55

3ο Διάλειμμα:    12.55-13.10

7η ώρα:                13.10-13.45

8η ώρα:                13.45-14.30

3. Πότε τελειώνει το κάθε τετράμηνο;

Το σχολικό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους (τετράμηνα):

Α΄ τετράμηνο: 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου.

Β΄ τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

4. Ποιο είναι το όριο απουσιών για κάθε τάξη του Λυκείου;

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 10645/ΓΔ4 (άρθρο 28) στο ΦΕΚ 120/23-1-2018, οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, αλλά η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Λόγω του διευρυμένου προγράμματος που ισχύει στις 3 τάξεις του Λυκείου της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών που δεν ξεπερνούν:

- στην Α’ Λυκείου τις 130 απουσίες,

- στην Β’ Λυκείου τις 127 απουσίες,

- στην Γ’ Λυκείου τις 118 απουσίες.

5. Πώς ενισχύεται η προετοιμασία των μαθητών της Γ’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Η επαρκής και αποτελεσματική διδασκαλία των μαθημάτων για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου συμπληρώνεται και ενισχύεται από τα εξής:

Συντονισμό-προγραμματισμό της ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

▪ Δίωρα κοινά διαγωνίσματα.

▪ Τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.

▪ Σημειώσεις και βοηθητικά φυλλάδια που αποτελούν προϊόν συνεργασίας όλων των διδασκόντων.

6. Πώς ορίζονται τα θέματα στις γραπτές (προαγωγικές και απολυτήριες) εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου του Λυκείου;

Στις γραπτές εξετάσεις (προαγωγικές για την Α’ και την Β’ Λυκείου και απολυτήριες για την Γ’ Λυκείου), για κάθε εξεταζόμενο μάθημα το 50% των θεμάτων προέρχεται με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το υπόλοιπο 50% ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα.

7. Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν ατυχήματα ή έκτακτα περιστατικά ασθενειών;

Το Σχολείο έχει πλήρως στελεχωμένο ιατρείο με γιατρό και δύο νοσηλευτές και στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος και στη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων.

8. Επιτρέπεται η χρήση κινητών από τους μαθητές;

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου  απαγορεύεται στον χώρο του σχολείου και φυσικά και η χρήση του ακόμη και πριν την έναρξη ή μετά το σχόλασμα.

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο Φ. 25/103373/Δ1, με ημερομηνία 22-06-2018, «απαγορεύεται η κατοχή των κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου». 

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μάζι μας