Τμήματα Ξένων Γλωσσών

Γαλλικής Γλώσσας

  • Τμήματα προετοιμασίας καθηκόντων και ενίσχυσης Γ΄ και Δ΄ (2 ώρες) – Ε΄(2 ώρες) 
  • Τμήματα προετοιμασίας για το δίπλωμα DELF A1 ΣΤ΄(2 ώρες)
  • Τμήματα για τους νέους μαθητές μας, οι οποίοι είναι αδίδακτοι ή μερικώς διδαγμένοι στα γαλλικά  Γ΄και Δ΄ (2 ώρες) και Ε΄-ΣΤ΄(3 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ασημίνα Κιούση, Υπεύθυνη Γαλλικού Τμήματος Δημοτικού.

Αγγλικής Γλώσσας

Τμήματα προετοιμασίας καθηκόντων και ενίσχυσης

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2 ώρες) 

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (2 ώρες) 

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Νικολέτα Βαρβία, Υπεύθυνη Αγγλικού Τμήματος Δημοτικού.