1ος κύκλος : 2 ώρες/εβδομάδα - επίπεδα Pre-Juniors και Junior A

Α' Δημοτικού :

 • Πρώτη επαφή με την γλώσσα
 • Εξοικείωση με τα ακούσματά της και
 • Αλληλοεπίδραση στην τάξη μέσω του διαδραστικού υλικού που υποστηρίζει η βιβλιογραφία μας και ολόκληρος ο προγραμματισμός του υλικού μας.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου σε διάφορες θεματικές ενότητες. Σταδιακή μύηση στη γραφή.

Β' Δημοτικού :

 • Συστηματική διδασκαλία βάση κανόνων, ανάγνωσης και κατανόησης των επικοινωνιακών μέσων σε ένα πραγματικό περιβάλλον.

Διατηρείται η παιγνιώδης φύση του μαθήματος και δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αγάπης προς την ξένη γλώσσα.

2ος κύκλος : 3 ώρες/εβδομάδα επίπεδα Junior B - Senior A

Γ' Δημοτικού :

 • Ενισχυμένη επανάληψη της Β' Δημοτικού, όπου οι μαθητές κατανοούν και αναπαράγουν καλύτερα τα κεκτημένα της προηγούμενης τάξης.
 • Παρότρυνση τα παιδιά να μιλούν Αγγλικά χωρίς να απογοητεύονται με τα πρώτα λάθη της απόπειράς τους για επικοινωνία στην ξένη γλώσσα.

Δ' Δημοτικού :

 • Εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων (speaking, listening, writing, reading).
 • Υλικό διδασκαλίας εμπλουτισμένο με τις απαιτήσεις του νέου επιπέδου.

3ος κύκλος : 3 ώρες/εβδομάδα - επίπεδα Senior Β/ Senior C

Ε' Δημοτικού :

 • Ανάπτυξη της δεξιότητας του speaking και του writing σε βαθμό προετοιμασίας των επόμενων απαιτητικών επιπέδων.

ΣΤ' Δημοτικού :

 • Συμμετοχή στις εξετάσεις YL Flyers- Cambridge (Α2)
 • Προετοιμασία για το κατατακτήριο τεστ στο τέλος της χρονιάς με στόχο την κατάταξη των μαθητών/ μαθητριών μας σε τμήματα επιπέδων στο Γυμνάσιο