Στο Σχολείο μας εστιάζουμε

  • στην ενίσχυση του αναλυτικού προγράμματος με επιπλέον διδακτικές ώρες σε ελληνικά, μαθηματικά, φυσική και ξένες γλώσσες, που παρέχονται με την μορφή παρεκκλίσεων εγκεκριμένων από το υπουργείο παιδείας
  • στην έκδοση πλήρους σειράς εντύπων και σημειώσεων υψηλού επιπέδου, που επιμελείται η εκπαιδευτική μας ομάδα
  • στον βιωματικό τρόπο εκμάθησης των ξένων γλωσσών (Γαλλικά και Αγγλικά) που οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων διπλωμάτων

 

  • στη διαφοροποιημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά και τη Φυσική
  • στην ενίσχυση του θεσμού της φιλαναγνωσίας
  • στις διατμηματικές και διαθεματικές εργασίες των μαθητών (projects)

Ο εβδομαδιαίος συντονισμός του διδακτικού έργου αποτελεί βασική προτεραιότητά μας, στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικής διδασκαλίας και υλοποίησης των παραπάνω στόχων.

 

  • στη διαφοροποιημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά και τη Φυσική
  • στην ενίσχυση του θεσμού της φιλαναγνωσίας
  • στις διατμηματικές και διαθεματικές εργασίες των μαθητών (projects)

Ο εβδομαδιαίος συντονισμός του διδακτικού έργου αποτελεί βασική προτεραιότητά μας, στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικής διδασκαλίας και υλοποίησης των παραπάνω στόχων.

READ MORE

Read Also

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

Λεόντειος και γλωσσομάθεια

READ MORE
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

READ MORE
Όμιλοι

Όμιλοι

READ MORE
Εγγραφές

Εγγραφές

READ MORE