Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Για μαθητές της Α΄και της Β΄Λυκείου

 • Νέα Ελληνικά (2 ώρες)
 • Αρχαία (2 ώρες)
 • Μαθηματικά (2 ή 4 ώρες)
 • Φυσική (2 ή 4 ώρες)
 • Χημεία (2 ώρες)
 • Ιστορία (2 ώρες)
 • Λατινικά (2 ώρες)
 • Βιολογία (2 ώρες)
 • Οικονομία (2 ώρες)
 • Πληροφορική (2 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο των Τ.Ο.Π.Σ., κ. Δημήτρη Σκορδά.

Για μαθητές της Γ΄Λυκείου

 • Νέα Ελληνικά (3 ώρες)
 • Αρχαία (6 ώρες)
 • Μαθηματικά (5 ώρες)
 • Φυσική (4 ώρες)
 • Χημεία (4 ώρες)
 • Ιστορία (4 ώρες)
 • Λατινικά (4 ώρες)
 • Βιολογία (4 ώρες)
 • Οικονομία (4 ώρες)
 • Πληροφορική (4 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο των Τ.Ο.Π.Σ., κ. Δημήτρη Σκορδά.

Τμήματα Ξένων Γλωσσών

Γαλλικής Γλώσσας

 • Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εξετάσεις Μαΐου 2023)

DELF A1-A2 (2 ώρες) - DΕLF Β1-Β2 (3 ώρες)  - DALF C1-C2 (4 ώρες)

 • Τμήματα για μαθητές που επιθυμούν να εξεταστούν τον Δεκέμβριο 2022 (Διάρκεια 10 εβδομάδων)

DELF Α1-Α2-Β1-Β2 (4 ώρες) - DALF C1-C2 (4 ώρες)

 • Τμήματα για αλλαγή επιπέδου σε μια χρονιά

ΜΟΝΟ από

• Αρχαρίων σε Α1

• Α1 σε Α2

• Α2 σε Β1 (μόνο από Β΄ Γυμνασίου και πάνω) (4 ώρες)

 • Ενισχυτικά μαθήματα για τμήματα αρχαρίων (2 ώρες) 
 • Ενισχυτικά μαθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (2 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ραλλία Βάζου, Υπεύθυνη του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου.

Αγγλικής Γλώσσας

Επίπεδο A2   (2 ώρες) 

Επίπεδο Β1    (3 ώρες) 

Επίπεδο B2    (3 ώρες) 

Επίπεδο C1    (4 ώρες) 

Επίπεδο C2    (4 ώρες) 

Ενισχυτικά μαθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  (2 ώρες) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μαρία Μπαστάκη, Υπεύθυνη του Αγγλικού Τμήματος Γυμνασίου και Λυκείου.