Η μάθηση… αλλιώς

Γλώσσα: "Με λογισμό και με όνειρο ταξιδεύουμε στη Γλώσσα."

Μαθηματικά: "Ερευνώ Ανακαλύπτω Δημιουργώ στην Χώρα των Μαθηματικών ."

Παραμύθι "Κόκκινη κλωστή δεμένη Παραμύθι περιμένει."

Κουκλοθέατρο:  "Οι κούκλες κι εγώ, θέατρο παίζουμε φανταστικό."

Αγωγής Υγείας:

        "Ναι στη σωστή Διατροφή που χαρίζει Υγεία καλή.

         Ναι στον Αθλητισμό που χαρίζει Σώμα γερό."

Συναισθηματική Νοημοσύνη: "Ο κήπος των συναισθημάτων"

Αγωγής Υγείας:

        "Ναι στη σωστή Διατροφή που χαρίζει Υγεία καλή.

         Ναι στον Αθλητισμό που χαρίζει Σώμα γερό."

Συναισθηματική Νοημοσύνη: "Ο κήπος των συναισθημάτων"

READ MORE

Προγράμματα διαπαιδαγώγησης παιδιών

"Βαδίζοντας στα μονοπάτια της συνύπαρξης"

Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης μάθησης εφαρμόζουμε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βαδίζοντας στα μονοπάτια της συνύπαρξης". Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες των παιδιών ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. Το πρόγραμμα αυτό βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Παιδαγωγικής Καινοτομίας «Jean Baptiste Montagne».

Προγράμματα διαπαιδαγώγησης παιδιών
Μετάβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα

Μετάβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα

Στο σχολείο μας αναγνωρίζεται η στήριξη των μαθητών σε κάθε τους νέο ξεκίνημα γι’ αυτό και εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». Η υποδοχή των παιδιών περιλαμβάνει παιχνίδια γνωριμίας, εξοικείωσης με τον χώρο και δημιουργίας μιας θετικής σχέσης σχολείου  και μάθησης, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

 

Κανονισμός Λειτουργίας

Η τήρηση των Βασικών Κανόνων Φοίτησης & Σχολικής Ζωής σε ένα εκπαιδευτήριο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην προσπάθεια του Σχολείου για προσφορά ολοκληρωμένης παιδείας, η συμπαράσταση των γονέων είναι σημαντικός παράγοντας. Χωρίς αυτήν, η όποια εκπαιδευτική-παιδαγωγική πολιτική του Σχολείου δεν μπορεί να έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας