Εγγραφή στη Β΄Δημοτικού 2023-2024

Τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την εγγραφή στη Β΄τάξη του Δημοτικού μας.

Εγγραφή στη Γ΄Δημοτικού 2023-2024

Τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την εγγραφή στη Γ΄τάξη του Δημοτικού μας.

Εγγραφή στη Δ΄Δημοτικού 2023-2024

Εγγραφή στην Ε΄Δημοτικού 2023-2024

Τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Ε΄τάξη του Δημοτικού μας.

Εγγραφή στη ΣΤ΄Δημοτικού 2023-2024

Εγγραφή εμβόλιμων μαθητών στις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού 2023-2024

Read Also

Σχολικά Λεωφορεία

Σχολικά Λεωφορεία

READ MORE
Προεγγραφές Δημοτικού 2024-2025

Προεγγραφές Δημοτικού 2024-2025

READ MORE