Γαλλική γλώσσα, η πρώτη ξένη γλώσσα στο Σχολείο μας!

Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Α2, στοχεύοντας στην απόκτηση του διπλώματος DELF Α2

Στη Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1, στοχεύοντας στην απόκτηση του διπλώματος DELF Β1

Στη Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές /-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο δίπλωμα DELF B 2 /Sorbonne B2, στοχεύοντας στην απόκτηση των αντίστοιχων διπλωμάτων

Αγγλική γλώσσα

Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1 (Independent User – Intermediate)

Στη Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Β2 (Independent User – Upper Intermediate) και στοχεύουν στην απόκτηση της πιστοποίησης επιπέδου Β2

Στη Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο Γ1 (Proficient User – Advanced)

Read Also

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

READ MORE
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

READ MORE
Όμιλοι

Όμιλοι

READ MORE
Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

READ MORE