Μαθήματα Δραστηριότητες

Μαθήματα Δραστηριότητες

Στο πρόγραμμά του Δημοτικού μας περιλαμβάνονται μαθήματα και δραστηριότητες με στόχο …

  • την παροχή γενικής  παιδείας 
  • την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • την καλλιέργεια στάσεων και αξιών

ώστε να διασφαλίζεται η αρµονική φυσική, πνευµατική, ηθική, αισθητική, και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών.

Η καινοτόμος μεθοδολογία μας το καθιστά ένα σχολικό περιβάλλον ευχάριστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό στοχεύοντας  στην  ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του.

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Η τήρηση των Βασικών Κανόνων Φοίτησης & Σχολικής Ζωής σε ένα εκπαιδευτήριο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην προσπάθεια του Σχολείου για προσφορά ολοκληρωμένης παιδείας, η συμπαράσταση των γονέων είναι σημαντικός παράγοντας. Χωρίς αυτήν, η όποια εκπαιδευτική-παιδαγωγική πολιτική του Σχολείου δεν μπορεί να έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας