Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών και η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης ανήκουν στο  Τάγμα των Μαριανών Αδελφών (Frères Maristes), στη Μοναχική Αδελφότητα που έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων, σύμφωνα με το παιδαγωγικό όραμα του Ιδρυτή της, Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο (Conseil Provincial), που εδρεύει στη Λυών της Γαλλίας και κατευθύνει όλα τα Μαριανά Έργα των χωρών της Επαρχίας L’Hermitage.

Ο Μαριανός Οργανισμός Λεοντείων Σχολών και Κοινωνικών Έργων είναι το όργανο που έχει αναλάβει τη διοίκηση, την εμψύχωση, τον συντονισμό και την εποπτεία των Λεοντείων Σχολών και του Κοινωνικού Κέντρου «Καρδιά χωρίς Σύνορα».

Ο Μαριανός Οργανισμός Λεοντείων Σχολών και Κοινωνικών Έργων 

Ο Μαριανός Οργανισμός διοικείται από  Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

Νικόλαος Νούλας (Πρόεδρος)

Αδ. Xavier Giné

Δανάη Αναγνωστοπούλου

Μαρία Κοκκαλάκη

Επίσης, ο Μαριανός Οργανισμός συστήνεται από τρεις επιπλέον επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από τα εξής μέλη:

Α. Επιτροπή Μαριανής Ζωής & Αποστολής. Μέλη: Δανάη Αναγνωστοπούλου (συντονίστρια), Αδ. Rafael Escola, Νικόλαος Νούλας, Μαρία Κοκκαλάκη, Αντώνιος Βιδάλης

Β. Επιτροπή Εκπαίδευσης. Μέλη: Νικόλαος Νούλας (Συντονιστής) & οι Γενικοί Διευθυντές των σχολείων: Χρήστος Νάκης, Φίλιππος Φουρναράκης

Γ. Οικονομική Επιτροπή. Μέλη: Νικηφόρος Ρεμούνδος (συντονιστής), Αδ. Andreu Sanchez, Νικόλαος Νούλας, Αντώνης Δασύρας.