Χρήσιμες πληροφορίες

Απαιτούμενα Ιατρικά Δικαιολογητικά Εγγραφής Μαθητή

Για την εγγραφή των παιδιών στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών απαιτείται η κατάθεση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (ΑΔΥΜ) και Βεβαίωση Καρδιολογικής εξέτασης (καρδιογράφημα και ηχοκαρδιαγράφημα – triplex καρδιάς) στην Α’ και Δ’ Δημοτικού, στην Α’ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου.

Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί 

  • Το ΑΔΥΜ έχει ισχύ τριών (3) σχολικών ετών (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ)
  • Για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του παιδιού οι γονείς υποχρεούνται άμεσα να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας όπου φοιτά το παιδί.
  • Για τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιο νόσημα ή σοβαρή αλλεργία οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού.
  • Για τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα της κολύμβησης οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα κάθε χρόνο κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης.
  • Η Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί μπορεί να λαμβάνει μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης συμπληρώνεται κάθε χρόνο από τον παιδιάτρο που παρακολουθεί το παιδί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι. ΑΔΥΜ υπογεγραμμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Πιστοποιητικού Δερματολογικής Εξέτασης είναι οι δερματολόγοι, οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί.

  1. Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής / η μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή/και της κολύμβησης.