1. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου;

Το πρωινό ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου μας είναι 8:00-14:30. Ακολουθεί η απογευματινή ζώνη που είναι προαιρετική και στην οποία γίνεται η μελέτη και οι άλλες απογευματινές δραστηριότητες. 

 

 2. Παρέχεται βοήθεια στα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες;

Οι νέες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο Γυμνάσιο όπως είναι αναμενόμενο λειτουργούν πιο πιεστικά για τους μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Οι εκπαιδευτικοί μας μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης ενθαρρύνονται να αποδέχονται τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να κατανοούν τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες, να συμβάλλουν στο να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να θέσουν στόχους και να πάρουν αποφάσεις.

3. Υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας των παιδιών στα μαθήματα και τις ξένες γλώσσες;  

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

Τα τμήματα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο είναι τετράωρα. Οι μαθητές χωρίζονται σε επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις τους. Τα επίπεδα που λειτουργούν σε κάθε τάξη έχουν ως εξής:

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ           Α2, Β1, Β2

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ           Β1, Β2, Γ1

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ            Β1, Β2, Γ1, Γ2

Για την κατάταξη των μαθητών/-τριών της Α΄ Γυμνασίου και των νέων μαθητών/-τριών ανεξαρτήτως τάξης οργανώνονται κατατακτήριες εξετάσεις.

Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιείται η κατάλληλη βιβλιογραφία ανά επίπεδο, το διαδίκτυο, οι διαδραστικοί πίνακες και άλλα εκπαιδευτικά τεχνολογικά μέσα. Οι μαθητές εκπονούν ατομικές και ομαδικές εργασίες, συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών και διαγωνισμούς, σε συνέδρια-προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations), σε θερινές εκπαιδευτικές αποστολές στην Αγγλία (summer school), ενώ και στα απογευματινά, προαιρετικά προγράμματα λειτουργεί Ομάδα Debate και προετοιμασίας για τα μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN).

Πολυετής είναι η συνεργασία μας με το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας&Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, το οποίο μας στέλνει κάθε χρόνο φοιτητές/-τριες για την επίβλεψη της πρακτικής τους άσκησης (Practice Teaching Mentoring Program).

Τέλος, το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Αγγλικών του Πανεπιστημίου Cambridge και συνεργάζεται αρμονικά και αποτελεσματικά με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council)..

 

ΓΑΛΛΙΚΑ:

Το σχολείο μας ανήκει στα ελληνογαλλικά σχολεία και έχει ως βασική ξένη γλώσσα τα Γαλλικά. Η διδασκαλία γίνεται μεθοδικά και οργανωμένα, με απώτερο σκοπό οι μαθητές να αγαπήσουν τη γλώσσα και την κουλτούρα της Γαλλίας και των γαλλόφωνων χωρών και να αποκτήσουν τίτλους γλωσσομάθειας που θα κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους και θα αποτελούν στο μέλλον εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση. Τα επίπεδα που λειτουργούν σε κάθε τάξη έχουν ως εξής:

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ               Αρχάριοι, Α1, Α2

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ               Α1, Α2, Β1

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                Α1, Α2, Β1, Β2

Στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου το πρόγραμμα προβλέπει 5 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ στην Γ΄ Γυμνασίου 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι μαθητές εκπονούν ατομικές και ομαδικές εργασίες, συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, αφιερώματα στον Γαλλικό πολιτισμό, σε συνέδρια-προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών (MFNU-Modèle Francophone des Nations Unies), σε θερινές εκπαιδευτικές αποστολές στην Γαλλία (camp d’ été).

Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος Γαλλικής γλώσσας  επιμορφώνονται κάθε χρόνο σε σεμινάρια και ενημερώνονται από εξειδικευμένους φορείς και εκδοτικούς οίκους για νέους τίτλους βιβλίων και μεθόδους διδασκαλίας. Σταθερή είναι η αγαστή, πολυετής συνεργασία με το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας&Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, το οποίο μας στέλνει κάθε χρόνο φοιτητές/-τριες για την επίβλεψη της πρακτικής τους άσκησης.

Από το 2021 το σχολείο μας έχει επισήμως ενταχθεί στο παγκόσμιο Δίκτυο Γαλλοφωνίας LabelFrancEducation, με κύρια στοιχεία την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας που προσφέρεται σε όλες τις βαθμίδες για την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας από την ομάδα καταξιωμένων εκπαιδευτικών και για τις άριστες προδιαγραφές που πληροί το Γαλλικό τμήμα.  Το σχολείο μας συμμετέχει επιπλέον σε παιδαγωγικές δραστηριότητες και πολιτιστικές συνέργειες της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου εξαίροντας την ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού ως αντάξιος φορέας και πρεσβευτής του Γαλλικού κράτους.

Τέλος, το Σχολείο μας είναι το μεγαλύτερο πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο του Γαλλικού Ινστιτούτου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Γαλλικών  DELF, DALF και SORBONNE.

4. Το Σχολείο παρέχει τη δυνατότητα σίτισης;

Στο σχολείο μας λειτουργεί κυλικείο σε συνεργασία με την καταξιωμένη εταιρία "Βενέτης Α.Ε.", από όπου τα παιδιά μπορούν να προμηθεύονται διάφορα προϊόντα σε απόλυτη συμμόρφωση με την Υγειονομική Διάταξη (αριθμ.Υ1γ/ΓΠ ΟΙΚ.81025/2013  (ΦΕΚ 2135/Β/29−8−2013) και την τροποποίηση της (Υ1γ/Γ.Π/οικ 96605/ΦΕΚ 2800 τ.Β/4-11-2013) που καθορίζει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κυλικεία, και τις προδιαγραφές που αυτά πρέπει να έχουν, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και εθνικές διατροφικές συστάσεις. 

5. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παραμονής των παιδιών με δραστηριότητες πέραν του καθιερωμένου ωραρίου;

Η απογευματινή ζώνη που ξεκινά αμέσως τη λήξη του πρωινού προγράμματος στις 14.30 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου, της Μελέτης για την Α΄ Γυμνασίου, των ενισχυτικών μαθημάτων (Τ.Ο.Π.Σ.) για την Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, των ενισχυτικών τμημάτων Ξένων Γλωσσών και των Ομάδων Πολιτισμού.

 6. Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν ατυχήματα ή έκτακτα περιστατικά ασθενειών;

Το Σχολείο έχει πλήρως στελεχωμένο ιατρείο με γιατρό και δύο νοσηλευτές και στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος και στη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων.

7. Επιτρέπεται η χρήση κινητών από τους μαθητές;

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου  απαγορεύεται στον χώρο του σχολείου και φυσικά και η χρήση του ακόμη και πριν την έναρξη ή μετά το σχόλασμα.

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο Φ. 25/103373/Δ1, με ημερομηνία 22-06-2018, «απαγορεύεται η κατοχή των κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου». 

8. Ποιες είναι οι διδακτικές ώρες;

Οι διδακτικές ώρες κατά το πρωινό πρόγραμμα διαρκούν 45΄ και είναι δομημένες σε ομάδες δύο ωρών, μετά τις οποίες ακολουθεί 15λεπτο διάλειμμα. Πιο συγκεκριμένα:

1η ώρα:               08.00-08.45

2η ώρα:               08.45-09.30

1ο Διάλειμμα:      09.30-09.45

3η ώρα:               09.45-10.30

4η ώρα:               10.30-11.15

2ο Διάλειμμα:      11.15-11.30

5η ώρα:               11.30-12.15

6η ώρα:               12.15-12.55

3ο Διάλειμμα:      12.55-13.10

7η ώρα:                13.10-13.45

8η ώρα:                13.45-14.30

9. Πότε τελειώνει το κάθε τετράμηνο;

Το σχολικό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους (τετράμηνα):

Α΄ τετράμηνο: 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου.

Β΄τετράμηνο:  21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

10. Τι ισχύει για τις απουσίες και τον χαρακτηρισμό της φοίτησης στο Γυμνάσιο;

Με βάση:

 1. την Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (Β’ 2005) (άρθρα 23,24, 27,28),

 2. την εγκύκλιο 13963/ΓΔ4/26-01- 2018 και

 3. την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 ΦΕΚ 3780/τ.Β ́/8-9-2020 ΚΥΑ,

προβλέπονται τα εξής:

Χαρακτηρισμός Φοίτησης («Επαρκής»-«Ανεπαρκής») και όρια απουσιών

 • Δεν υπάρχει διάκριση των απουσιών σε «δικαιολογημένες» και «αδικαιολόγητες».

 • Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως «επαρκής» ή «ανεπαρκής» με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. (άρθρο 28)

 • Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων, τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν αριθμητικά όρια προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

 • Συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, με διευρυμένο πρόγραμμα (40 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για την Α ́, Β ́ και Γ ́ Γυμνασίου), το όριο απουσιών προσαυξάνεται και ανέρχεται στις 139 απουσίες (άρθρο 29).

 • Εφόσον το σύνολο των απουσιών μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες, η φοίτησή του/της χαρακτηρίζεται «Επαρκής».

 • «Ανεπαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από 139 απουσίες αντιστοίχως.

 • Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τις απουσίες και τη φοίτηση στο Γυμνάσιο εδώ:

11. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο;

Δείτε τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου εδώ:

12. Τι ισχύει για τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις;

Διαβάστε τι ισχύει για τις προαγωγικές εξετάσεις εδώ:

13. Ποιο είναι το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα; 

14. Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας Γονέων & Κηδεμόνων με τους Καθηγητές του σχολείου;

Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι ένα βασικό συστατικό για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι βρίσκονται σε επικοινωνία, μπορούν να έχουν γνώση των επιτευγμάτων του παιδιού, πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς, θεμάτων υγείας και πολλών άλλων.

Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του σχολείου μας επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας  μία ώρα την εβδομάδα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στους γονείς στην αρχή της χρονιάς.

Η επικοινωνία αυτή γίνεται αξιοποιώντας την πλατφόρμα Microsoft Teams και πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού που κλείνουν οι γονείς/κηδεμόνες με τον εκάστοτε καθηγητή. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται και διά ζώσης συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς σε προκαθορισμένα Σάββατα κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. 

Για να δείτε τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων με τους καθηγητές/τριες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:.

15. Σε ποια αντικείμενα το παιδί μπορεί να λάβει κάποια πιστοποίηση κατά τη φοίτηση στο Γυμνάσιο της Λεόντειου Σχολής Αθηνών;

Στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική.

Το σχολείο μας συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανεξάρτητων φορέων που παρέχουν πιστοποιήσεις που στο μέλλον θα φανούν χρήσιμες στους μαθητές μας. Συγκεκριμένα:

 • Αγγλική Γλώσσα: τα παιδιά συμμετέχουν σε εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge. Οι προχωρημένοι μαθητές  το FCE (επίπεδο Β2) ενώ στην Γ΄ Γυμνασίου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το Proficiency (επίπεδο C2). Επιπλέον στη Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το δίπλωμα C1 (Advanced).
 • Γαλλική Γλώσσα: τα παιδιά στη Γ' Γυμνασίου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το επίπεδο Β2 του Γαλλικού Ινστιτούτου.
 • Πληροφορική: τα παιδιά στο τέλος του Γυμνασίου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist. Στην Α΄ Γυμνασίου μπορούν να πιστοποιηθούν στο Microsoft Word, στη Β΄ Γυμνασίου στο Microsoft Excel και στη Γ΄ Γυμνασίου στο Microsoft Outlook.
Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μάζι μας