Διεύθυνση Δημοτικού

Τζιώλη Άννα

Τζιώλη Άννα

Γιώτης Βασίλειος

Γιώτης Βασίλειος

Επόπτες Δημοτικού

 

 

 

Ο θεσμός του Επόπτη εκπορεύεται από την μαριανή παιδαγωγική αρχή της παρουσίας. Είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τους τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία του σχολείου μας:

τους εκπαιδευτικούς – τα παιδιά – τους γονείς/κηδεμόνες.

  Ο ρόλος του είναι να …

  • βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και συζητώντας μαζί τους για καθετί που τους απασχολεί,
  • ενθαρρύνει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας, τη Σχολική Ψυχολόγο και τους εκπαιδευτικούς,
  • βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες,
  • συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς με διάθεση υποστηρικτική και πνεύμα κατανόησης για να συμβουλεύσουν τα παιδιά πως να διαχειρίζονται τις δυσκολίες με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να μη σταθούν εμπόδια στην επίτευξη των ονείρων τους.

  Ο ρόλος του είναι να …

  • βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και συζητώντας μαζί τους για καθετί που τους απασχολεί,
  • ενθαρρύνει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας, τη Σχολική Ψυχολόγο και τους εκπαιδευτικούς,
  • βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες,
  • συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς με διάθεση υποστηρικτική και πνεύμα κατανόησης για να συμβουλεύσουν τα παιδιά πως να διαχειρίζονται τις δυσκολίες με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να μη σταθούν εμπόδια στην επίτευξη των ονείρων τους.
  READ MORE
  Μακρής Χαράλαμπος

  Μακρής Χαράλαμπος

  Σαρηγιάννη Χριστίνα

  Σαρηγιάννη Χριστίνα

  Εκπαιδευτικό Προσωπικό

  Δάσκαλοι

  Δάσκαλοι

  Ξένων Γλωσσών

  Ξένων Γλωσσών

  Μουσικής

  Μουσικής

  Φυσικής Αγωγής

  Φυσικής Αγωγής

  Πληροφορικής

  Πληροφορικής

  Εικαστικών

  Εικαστικών