Για τους γονείς

Για τους γονείς

Συμβουλευτική Γονέων

Σε ατομικές συναντήσεις, οι γονείς μπορούν να συζητήσουν θέματα σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών τους και την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.

Σχολή Γονέων

Στόχος των συναντήσεων είναι να παρέχουν στους γονείς:

 • Ενημέρωση για την ανάπτυξη του παιδιού σε όλες τις ηλικιακές του φάσεις
 • Ενημέρωση για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια και στο κοινωνικό περιβάλλον
 • Υποστήριξη ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο
 • Ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και απόψεων
 • Ανάδυση ερωτημάτων και προβληματισμών
 • Πρόληψη της ψυχικής υγείας

Η Σχολή Γονέων συντονίζεται από τις ψυχολόγους του σχολείου και απευθύνεται στους γονείς των μαθητών όλων των βαθμίδων.

Για τους μαθητές

Συνεργασία και υποστήριξη μαθητών όλων των βαθμίδων

Σε ατομικές συναντήσεις οι μαθητές:

 • Βρίσκουν τον χώρο και τον χρόνο για να επεξεργαστούν θέματα μάθησης, ψυχικής και κοινωνικής προσαρμογής
 • Ύστερα από αίτημα των γονέων διερευνώνται τυχόν δυσκολίες και σχεδιάζονται βήματα για την αντιμετώπιση τους
Για τους μαθητές

Οι Καινοτόμες Ομάδες του σχολείου μας:

Μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη

Το «Πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης» απευθύνεται σε μαθητές που βρίσκονται σε αλλαγή βαθμίδας και τους γονείς τους. Σε αυτό συμμετέχουν όλα τα μέλη του σχολικού συστήματος. Ταυτόχρονα, από το 2007 λειτουργεί η «Ομάδα Μετάβασης», η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς, επόπτες και τις ψυχολόγους του σχολείου. Η ομάδα προτείνει, προετοιμάζει και διοργανώνει δράσεις, απαντώντας στις ανάγκες των μαθητών κάθε χρονιά. 

Στόχοι :

 • Προετοιμασία των μαθητών για τις αλλαγές σε κάθε μετάβαση
 • Στήριξη κατά την προσαρμογή
 • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους

Περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις όπως:

 • Καταγραφή αναγκών μέσω ερωτηματολογίων
 • Δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους όπως ξεναγήσεις στους χώρους, ενημερώσεις, επισκέψεις
 • Εκδηλώσεις ανοικτές σε μαθητές, γονείς και την κοινότητα όπως η «Χαρούμενη Μέρα» και η μέρα «Πάμε Γυμνάσιο»
 • Έντυπο υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές και τους γονείς όπως οι Συνταγές, το "Πάω στο μεγάλο σχολείο", τα έντυπα του Γυμνασίου "Πάω... Γυμνάσιο", "Όταν (επιτέλους) έρχεται η ώρα του διαβάσματος...".
 • "Μαθαίνω πώς μαθαίνω" : υποστήριξη των μαθητών της Α' Γυμνασίου στην αποδοτικότερη οργάνωση της μελέτης τους (μέθοδοι μελέτης, δραστηριότητες αναστοχασμού κ.ά.)

Ομάδα Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

Ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρωτοεμφανίζεται στο σχολείο μας τον Ιανουάριο του 1979, στο πλαίσιο της υπεύθυνης και αδιάλειπτης προσφοράς των Μαριανών Αδελφών προς τους νέους. Πρόκειται, μάλιστα, για μια διεργασία που, αν και ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, προσαρμόζεται και εξελίσσεται ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής που διανύει.

Στόχοι:

 • Η διαρκής, διακριτική και πολύπλευρη στήριξη του νέου, ώστε να διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα
 • Η πολύπλευρη ενημέρωση και συμβουλευτική που παρέχεται στους μαθητές ήδη από το Δημοτικό και έως την τελευταία τάξη του Λυκείου.

Περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις όπως:

 • Οδηγό Σταδιοδρομίας
 • Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Ημερίδες
 • Επίσκεψη σε επαγγελματικούς χώρους
 • Συμβουλευτική τελειόφοιτων
 • Πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Στ' Δημοτικού

Αγωγής Υγείας

Η Ομάδα ξεκίνησε τις δραστηριότητες της από το 2010 και στοχεύει στην πρόληψη και στην προαγωγή της ψυχικής και της σωματικής υγείας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Στόχοι:

 • διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα υγείας
 • υιοθέτηση θετικού τρόπου ζωής και υγιεινών συνηθειών
 • βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος «χώρου» για βελτίωση των συμπεριφορών υγείας των μαθητών

…μέσα από:

 • καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς
 • ενημερωτικές αφίσες, έντυπα και ταμπλό
 • παρουσιάσεις μέσα στην τάξη
 • θεατρικές παραστάσεις και παραμύθια
 • εξωσχολικές επισκέψεις
 • ενημερωτικές παρουσιάσεις και βιωματικά σεμινάρια από φορείς που εξειδικεύονται στα θέματα αυτά

Ενάντια στον Σχολικό Εκφοβισμό «Πάρε Θέση!»

Η Ομάδα από το 2009 έχει οργανώσει ποικίλες δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας.

Στόχοι:

 • Ενημέρωση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου για τον σχολικό εκφοβισμό
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων σε πολλαπλά επίπεδα
 • Συνεργασία με φορείς που ασχολούνται με το φαινόμενο για τον σχεδιασμό δράσεων σε επίπεδο πρόληψης
 • Διαμόρφωση μιας πολιτικής του σχολείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου

Ενδεικτικά δράσεις της ομάδας:

 • Δημιουργία παρουσιάσεων και βίντεο για την ευαισθητοποίηση των μαθητών όλων των βαθμίδων
 • Αξιολόγηση των παρεμβάσεων στις τάξεις μέσω ερωτηματολογίων
 • Όμιλος μαθητών για τα Δικαιώματα του Παιδιού με έμφαση στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
 • Παραστάσεις εφηβικού θεάτρου και καλλιτεχνικά έργα με αντίστοιχο θέμα
 • Αφιέρωμα στη σχολική εφημερίδα καθώς και άρθρα στον ημερήσιο τύπο
 • Βιβλία σχετικά με το θέμα στη σχολική βιβλιοθήκη
 • Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (αφίσες, έντυπα) για γονείς και εκπαιδευτικούς
 • Ανοικτή εκδήλωση στην κοινότητα με παρουσία φορέων και θεσμών για το θέμα

Παρατήρησης

Αφορμή για τη δημιουργία της ομάδας υπήρξε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας το 2015 με θέμα «Διαταραχές παιδικής και εφηβικής ηλικίας». Τα μέλη της ομάδας επεξεργάστηκαν τα βασικά σημεία που παρουσιάστηκαν, δίνοντας έμφαση στη μέθοδο της αλληλοπαρατήρησης της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αλλά και στην παρατήρηση των όσων συμβαίνουν μέσα στη σχολική τάξη.

Στόχοι:

 • Διερεύνηση αναγκών τάξης
 • Διαμόρφωση διδακτικών στόχων
 • Εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων
 • Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών

Γιατί παρατήρηση;

 • Γιατί έχουμε ερωτήματα προς απάντηση
 • Γιατί θέλουμε να διερευνήσουμε την πραγματικότητα της τάξης
 • Για να εντοπίσουμε λεπτομέρειες που μας διαφεύγουν
 • Για να καταγράψουμε χρήσιμες πρακτικές
 • Για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των μαθητών και να τη διαχειριστούμε καλύτερα
 • Για να ανταλλάξουμε σκέψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς με συναδέλφους
 • Γιατί αλλάζει η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε την τάξη
 • Γιατί ευαισθητοποιούμε την αντιληπτική μας ικανότητα
 • Γιατί μαθαίνουμε να διακρίνουμε τις αλληλεπιδράσεις

Stand By You

Η ομάδα εδώ και 18 χρόνια δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρόληψης, συμβάλλοντας στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών του σχολικού συστήματος και στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος στο σχολείο.

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη παιδαγωγικών τρόπων και μεθόδων για την καλύτερη προσέγγιση των μαθητών.
 • Διαχείριση τάξης και γενικότερα αντιμετώπιση μιας νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό  περιβάλλον
 • Κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του νέου μοντέλου μαθητή

Η λειτουργία της ομάδας κινείται σε τέσσερα επίπεδα:

 • Παρατήρηση
 • Επεξεργασία
 • Σχεδιασμός
 • Δράση

με τα οποία επιτυγχάνεται, η πολυφωνία, η από κοινού αναζήτηση λύσεων, η προσπάθεια για κατανόηση εναλλακτικών ερμηνειών, δράσεις που βοηθούν στην επίλυση ενός εκπαιδευτικού προβλήματος.

Μαθησιακών Δυσκολιών «Τα ευ των δυς»

Η ομάδα «Τα ευ των δυς» ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσα από την ανάγκη των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε όλες τις βαθμίδες

Στόχοι:

 • μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών
 • υποστήριξη των μαθητών στην τάξη
 • υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση και διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

...μέσα από:

 • τη μελέτη της βιβλιογραφίας και του νομικού πλαισίου
 • την επαφή με επιστήμονες ειδικούς στο θέμα
 • τη διαμόρφωση ενημερωτικού υλικού

«Τάξη εν τάξει»

Η ομάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της, καθώς υπήρχε σε αρκετούς εκπαιδευτικούς κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έντονος προβληματισμός για την ομαλή λειτουργία της τάξης, τη δυναμική της ομάδας και την αντιμετώπιση της «αταξίας» με εναλλακτικούς τρόπους. Επιθυμία των μελών της ομάδας ήταν να «καταγράψουν τον παλμό» του καθηγητή και να «αφουγκραστούν» τους μαθητές. Ταυτόχρονα, η ομάδα μελέτησε τόσο τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αλλά και ήρθε σε επαφή με ειδικούς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς που μελετούν τη δυναμική της τάξης.

Στόχοι:

 • Αποφυγή παγιωμένων μεθόδων
 • Έρευνα δεδομένων
 • Προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στο έργο του

Διδακτικής

Η ομάδα ξεκίνησε το 2005, μέσα από την θέληση για καινοτομία και την ανάγκη των μελών της για αλλαγή στην κλασική μεθοδολογία της τάξης.

Στόχοι:

 • Να πειραματιστούν και να ανανεωθούν εκπαιδευτικά οι συμμετέχοντες
 • Να υπάρξει ανατροφοδότηση για τα επιτυχημένα ή όχι πειράματα στην διδακτική πράξη
 • Να ερευνήσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τη δουλειά τους
 • Να περάσουν καλά και οι μαθητές τους καλύτερα!

Η ομάδα έχει ασχοληθεί με τις εξής θεματικές:

 • Εξατομικευμένη μάθηση (personalised learning)
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τάξεις άλλων σχολείων
 • Εμπλουτισμός διδασκαλίας με οπτικοακουστικά μέσα
 • Διδασκαλία αξιών
 • Οργάνωση ερευνητικών projects
 • Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης
 • Αυτοαξιολόγηση μαθητών («πώς μαθαίνω καλύτερα»)
 • Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 • Ενδυνάμωση ομάδας
 • Αλληλοπαρατήρηση και αυτοπαρατήρηση διδασκόντων
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου

Συναισθηματικής αγωγής

Η ομάδα συναισθηματικής αγωγής συστάθηκε τη χρονιά 2015-16 προκειμένου να σχεδιάσει δράσεις σχετικά με την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών του δημοτικού.

Στόχοι:

 • σχεδιασμός δραστηριοτήτων και παιχνιδιών για τα συναισθήματα
 • μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας
 • υλοποίηση δράσεων στις τάξεις σχετικά με τα συναισθήματα

μέσα από καλλιτεχνικά έργα (ζωγραφική, μουσική κίνηση, θεατρικό παιχνίδι), αφίσες, βιωματικές δραστηριότητες και θεατρική παράσταση