Σχολικά Λεωφορεία

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023
Σχολικά Λεωφορεία

Στόχος μας η ασφαλής μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών μας από και προς το σχολείο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους υπάρχουν τρεις ζώνες εντός των οποίων κινούνται τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών.

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των δρομολογίων γίνεται από τον Υπεύθυνο Κίνησης, κ. Πέτρο Κρητικό στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες. (Τ: 2102522402 Εσωτ. 365)

Το αργότερο στο τέλος Απριλίου του προηγούμενου σχολικού έτους θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής στο σχολικό λεωφορείο (στην οποία θα αναγράφονται και τα οριστικά κόμιστρα.)

21-27+ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ+ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ+ΣΧΟΛΙΚΏΝ+ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ+(1)_0.PDF

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Λεωφορείων