ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024

Δείτε το συνημμένο για αναλυτικές πληροφορίες.