Προκήρυξη Β΄ Φάσης 1ου ομίλου των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους 2023-24.

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Δ΄ Αθήνας, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. Πρωτ:18511/03-10-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά :
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
τη Β’ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου Σχ. έτους 2023-24 για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής & Εύβοιας.