Προεγγραφές Δημοτικού 2024-2025

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023
Προεγγραφές Δημοτικού 2024-2025

Για προεγγραφή-κράτηση θέσης για το σχολικό έτος 2024-2025 …

 

 

Από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 γίνονται δεκτές αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους μαθητές ή μαθήτριες που:

α) έχουν αδέλφια στο σχολείο μας

β) είναι παιδιά αποφοίτων μας

γ) είναι καθολικού δόγματος

δ) είναι παιδιά του προσωπικού του σχολείου μας

ε) είναι μαθητές ή μαθήτριες της Λεοντείου Σχολής Αθηνών

 

Από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους, μαθητές ή μαθήτριες για την Α' Δημοτικού.

Από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους, μαθητές ή μαθήτριες για τις τάξεις από  Β' έως ΣΤ'  Δημοτικού.

 

 

Προεγγραφές Δημοτικού 2024-2025