Κανονισμός σχολικών λεωφορείων και ανακοίνωση δρομολογίων 2024-2025

Κυριακή, 12 May 2024
Κανονισμός σχολικών λεωφορείων και ανακοίνωση δρομολογίων 2024-2025

Σχολικά λεωφορεία-Μεταφορά μαθητών/-τριών 2024-2025

21-27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ (1).PDF

Κανονισμός σχολικών λεωφορείων