1η Επιμορφωτική Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών και των Συμβουλίων Διοίκησης των Ελληνογαλλικών Σχολείων

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
1η Επιμορφωτική Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών και των Συμβουλίων Διοίκησης των Ελληνογαλλικών Σχολείων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γραμματείας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα (Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.) οργάνωσε την 1η Επιμορφωτική Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών και των Συμβουλίων Διοίκησης των Ελληνογαλλικών Σχολείων, η οποία έλαβε χώρα από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα της επιμόρφωσης ήταν: «Νέες τάσεις και καινοτομίες στη διοίκηση σχολικών οργανισμών και στην εκπαίδευση».

Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση και στις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας και αφετέρου η μεταξύ μας αλληλεπίδραση. Με αφετηρία τις παρουσιάσεις εξαίρετων επιστημόνων: του κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου (καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), του κ. Αθανασίου Γκέκα (Σύμβουλος Στρατηγικής και Διοίκησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα) και του κ. Πέτρου Κεφαλά (Διευθυντής Εκπαίδευσης του CITY College, University of York Europe Campus), μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις, προτάσεις και σχέδια και, κυρίως, να επικοινωνήσουμε δια ζώσης όλοι μαζί, ως μέλη της ίδιας οικογένειας σχολείων. 

Ευχή μας, η επιμόρφωση αυτή να απέβη γόνιμη για την ιδιαίτερη αποστολή της ηγεσίας και της διοίκησης στα σχολεία μας, ώστε όλοι εμείς, που αισθανόμαστε συνεχιστές του έργου των Αγίων Ιδρυτών μας, να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας και να στραφούμε προς το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία.   

Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση και στις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας και αφετέρου η μεταξύ μας αλληλεπίδραση. Με αφετηρία τις παρουσιάσεις εξαίρετων επιστημόνων: του κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου (καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), του κ. Αθανασίου Γκέκα (Σύμβουλος Στρατηγικής και Διοίκησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα) και του κ. Πέτρου Κεφαλά (Διευθυντής Εκπαίδευσης του CITY College, University of York Europe Campus), μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις, προτάσεις και σχέδια και, κυρίως, να επικοινωνήσουμε δια ζώσης όλοι μαζί, ως μέλη της ίδιας οικογένειας σχολείων. 

Ευχή μας, η επιμόρφωση αυτή να απέβη γόνιμη για την ιδιαίτερη αποστολή της ηγεσίας και της διοίκησης στα σχολεία μας, ώστε όλοι εμείς, που αισθανόμαστε συνεχιστές του έργου των Αγίων Ιδρυτών μας, να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας και να στραφούμε προς το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία.