Πιστοποίηση Keeping Children Safe

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023
Πιστοποίηση Keeping Children Safe

Η Λεόντειος Σχολή απέκτησε πρόσφατα πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα Keeping Children Safe, για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα λειτουργίας που ακολουθεί!

Η σωματική και ψυχική ασφάλεια  των παιδιών, η προστασία των δικαιωμάτων τους, το ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους  αποτελούν βασικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου σχολείου για τα παιδιά μας!

Τα Λεόντεια Σχολεία καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για διαρκή βελτίωση σε όλους τους τομείς που άπτονται της παιδαγωγικής και κοινωνικής δραστηριοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, από το έτος 2016 έχουν πιστοποιηθεί από καταξιωμένο διεθνή φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 σε δεκαέξι (16) διαδικασίες, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την καινοτομία, τη συνεχή βελτίωση, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών.  

Τα Λεόντεια Σχολεία καινοτομούν ξανά, με βασικό γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών. Ειδικότερα, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες όλων των μελών της εκπαιδευτικής  κοινότητάς τους, έλαβαν την πιστοποίηση  «Keeping Children Safe» (KCS). Αυτό σημαίνει ότι θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα και εγγυώνται την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης και βίας μέσω συγκεκριμένων και καταγεγραμμένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων λειτουργίας τους, εφαρμόζοντας τα πρότυπα που θέτει ο καταξιωμένος διεθνής οργανισμός «Keeping Children Safe» (KCS).

Μάλιστα, η παραπάνω πιστοποίηση είναι η πρώτη που χορηγεί ο συγκεκριμένος οργανισμός σε ελληνικό σχολείο.

Σημειώνεται ότι ο διεθνής οργανισμός Keeping Children Safe έχει πιστοποιήσει ιδρύματα σε πάνω από 178 χώρες, για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ το αποτύπωμα αυτών των διαδικασιών έχει βοηθήσει πάνω από 34 εκατομμύρια παιδιά να ζουν σε πιο ασφαλείς για αυτά χώρους.

Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης και η Λεόντειος Σχολή Αθηνών συνεχίζουν να καινοτομούν και να διασφαλίζουν το παρόν και το μέλλον των μαθητών και των μαθητριών τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού www.keepingchildrensafe.global/.